logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Marx i marksističke filozofije – seminar: Novije interpretacije Marxa II

Naziv predmeta: Marx i marksističke filozofije – seminar: Novije interpretacije Marxa
Fašizam, nacizam i historijski revizionizam iz marksističke perspektive
Nositelj kolegija/nastavnici: doc. dr. sc. Luka Bogdanić, doc. dr. sc. Ankica Čakardić; Mislav Žitko, asistent
Status i vrsta kolegija: izborni seminar
Trajanje: 1 ljetni akad. god. 2015/16), 2 sata tjedno
Jezik nastave: hrvatski
Tema i cilj: Pregled povijesnih rasprava te analiza i kritika fašizima, nacionalsocijalizma, nacionalizma, desnih populizama, ksenofosboje, rasizma i antisemitizma te fenomena historijskog negacionizma i revizionizma iz pespektive historijskog materjalizma
Uvjeti za upis kolegija: nema

Sadržaj: Seminar je posvećen promišljanju i analizi ideologija fašizma i nacizma, kao i fenomena historijskog revizijonizma i negacionizma (revizije antinacifašističke tradicijie) iz perspektive historijskog materjalizma. Namjera je analizirati nastanak, razvoj filozofskih smjerova i ideoloških poimanja, te povijesnih tokova koji su stvorili ideologije fašizma i nacizma, kao i njihovih suvremenih metamorfoza. Osnovna intencija je upoznati studente s historijsko materijalističkom analizom ekstremističkih desnčarskih ideologija i pokreta.

Način provjere znanja: pismeni izvještaji o praćenju rada (u obliku izvještaja o čitanju i/ili snopova pitanja na temu pročitanog), sudjelovanje u diskusiji
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (maksimalno 3 izostanka) i praćenje rada u kolegiju (izvještaja o čitanju, ca. 2 kartice), konzultacije; studentska anketa.

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. O revizionističkim tendencijama: Domenico Losurdo – Historijski revizionizam.Problemi i mitovi
 3. Politika nacizma i fašizma: Detlef Muhlbeger – The Social Basis of Nazism
 4. Politika nacizma i fašizma: K. Korsch – Theses toward a Critique of the Fascist Conception of the State itd.
 5. Politika nacizma i fašizma: Adorno et al. – The authoritarian personality
 6. Politika nacizma i fašizma: Wilhelm Reich – Masovna psihologija fašizma
 7. Politika nacizma i fašizma: Franz Neumann – Behemot Struktura i praksa nacionalsocijalizma 1933-1944.
 8. Ekonomija nacizma i fašizma: Adam Tooze – Wages of destruction: Making and breaking of the Nazi economy
 9. Ekonomija nacizma i fašizma: Alfred Sohn-Rethel – The economy and class structure of German fascism
 10. Pojam totalitarizma: Hannah Arendt – Korijeni totalitarizma
 11. Pojam totalitarizma: Domenico Losurdo – Towards a Critique of the Category of Totalitarianism
 12. Filozofija, nacizam i fašizam: Georg Lukacs – Razaranje uma. Put iracionalizma od Schelinga do Hitlera
 13. Filozofija, nacizam i fašizam: Pierre Bourdieu – Political ontology of Martin Heidegger
 14. Ishaya Landu, The Apprentice’s Sorcerer: Liberal Tradition and Fascism
 15. Završna rasprava

 

Dopunska literatura:

 • Horkheimer, “Pomračenje uma“, Logos Sarajevo, 1989 možda bi mogli uvrstiti– „Poduna prirode“, str. 83-113.
 • Walter Benjamin, Uz kritku sile, Razlog, Zagreb 1971.
 • Merker, Il nazionalsocialismo. Storia di un’ideologia, Carocci, Roma, 2013
 • N. Merker, Filosofie del populismo, Roma-Bari, Laterza, 2009.
 • G. L. Mosse, The Nationalization of the Masses : Political Symbolism and Mass Movements in Germany, from the Napoleonic Wars Through the Thrird Reich, New York, 1974.
 • E. Gentile, Le religioni della politica, Roma-Bari, Laterza, 2001
 • Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia, ur. A. Burgio, Bologna, il Mulino, 2000.
 • Walter Benjamin, Uz kritku sile, Razlog, Zagreb 1971
 • Jean-PaulSartre, Anti-Semite and Jew An Exploration of the Etiology of Hate, Schocken Books, New York, 1995.
 • Jean-PaulSartre, Réflexions sur la Question Juive, Éditions‐Morihien,Paris, 1946
 • Michael Shemer – Alex Grobma, Denying History: Who Says the Holocaust Never Happened and Why Do They Say It?, University of California Press, Los Angeles, 2002.
 • Ruggiero Taradel, L’accusa di sangue. Storia politica di un mito antisemita, Editori Riuniti, Roma 2002.
 • Ishaya Landu, The Apprentice’s Sorcerer: Liberal Tradition and Fascism, Brill, 2010.