logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Metodologija znanstvenog rada

Naziv predmeta: Metodologija znanstvenog rada (4 ECTS)
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: izborni na preddiplomskom studiju filozofije
Oblik nastave: 2 sata predavanja
Uvjeti: Nema posebnih uvjeta
Ispit: pisemni / usmeni

Opis predavanja

1. Uvod u kolegij. Što je filozofija znanosti? Filozofija znanosti i povezana područja. Problem znanstvene metode.
2. Logički temelji filozofije znanosti – Logika, znanstvene metode i dedukcija.
3. Logički temelji – Logika sudova, sintaksa, semantika.
4. Logički temelji – Logika predikata, sintaksa, semantika. Logička struktura znanstvenih zakona.
5. Logička struktura znanosti: Znanstveni pojmovi, zakoni i teorije. Pozitivizam i logička rekonstrukcija znanosti
6. Problem znanstvenog objašnjenja – D-N model i njegove kritike.
7. Struktura znanstvenih teorija: Aksiomatizacija teorija – primjeri, mogućnosti i ograničenja.
8. Indukcija i induktivna logika. Deduktivna i induktivna logika. Pojam semantičke informacije i informativnost.
9. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti
10. Znanstveno otkriće, indukcija i vjerojatnost.
11. Induktivna logika i vjerojatnost, neke filozofske interpretacije.
12. Problem indukcije – od Humea do danas. Opravdanje indukcije.
13. Problem demarkacije znanosti od pseudoznanosti. Bečki krug, Popper, suvremene kontraverze.
14. Pitanje razvoja znanosti i znanstvenih teorija. Kuhn i znanstvene revolucije.
15. Filozofija znanosti i društveno-humanističke znanosti. Završna razmatranja.