logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Nastavna praksa filozofije II (2015./16.)

Naziv kolegija: Nastavna praksa filozofije II
Nositelj kolegija: doc. dr. Raul Raunić
Izvođači kolegija: mentori nastavne prakse filozofije
Vrsta kolegija i oblik nastave: vježbe iz Metodike nastave filozofije
Status: obavezan kolegij za nastavnički smjer diplomskog studija filozofije
Trajanje: 1 semestar (ljetni), 2 sata tjedno
ECTS: 3 boda
Uvjeti za upis u kolegij: obavljena Nastavna praksa filozofije I
Cilj kolegija: Stjecanje i uvježbavanje osnovnih nastavničkih kompetencija u radu s mentorima i učenicima, a koje trebaju omogućiti samostalno izvođenje nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike
Obveze studenata: redovito pohađanje mentorske nastave, vođenje dnevnika nastavne prakse, samostalno izvođenje nastavnih jedinica. Analiza studentskih priprema za samostalno izvođenje nastavnih jedinica je sastavni dio ispita iz Metodike nastave filozofije
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: rasprave i konzultacije
Sadržaj kolegija: Uz vodstvo iskusnih profesora mentora, vanjskih suradnika Filozofskog fakulteta, studentima je omogućeno da u gimnazijama i drugim srednjim školama, provedu sljedeće aktivnosti:

– slušaju mentorsku nastavu i iskustveno uče na temelju demonstracijskih metoda i oponašanjem modela;
– vode dnevnik nastavne prakse
– sudjeluju u analizama mentorske nastave s posebnim osvrtom na primijenjene metode i načine izvođenja nastavnih sadržaja, te moguće alternativne metodičke scenarije
-usvajaju različite vrste i načine nastavne komunikacije s posebnim osvrtom na interaktivnu nastavu, strukturirani dijalog i njegovanje kritičkog mišljenja
– u dogovoru s mentorom planiraju i izvode kraće (10-15 minutne) suradničke priloge u nastavi sa stručnom i metodičkom obradom određenog filozofskog, logičkog ili etičkog problema
– u dogovoru s mentorom planiraju i izrađuju stručne pripreme i metodičke scenarije za samostalna izvođenja nastavnih jedinica (određivanje nastavnih ciljeva, selekciju gradiva, načine privlačenja pozornosti i motivacije, načine strukturiranja i izvođenja nastavnih sadržaja, uporaba najprimjerenijih metoda, dijaloški potencijali u evokaciji, razumijevanju značenja i refleksiji nastavnih sadržaja, plan ploče, dopunski sadržaji u aspektu produbljivanja i/ili proširivanja teme)
– sudjeluju u analizama uspješnosti izvedbe vlastitih samostalnih javnih predavanja, kao i u analizama nastupa svojih kolega/ica s posebnim ciljem razvoja autokorektivnog i kritičkog mišljenja
– vrednuju angažman, uspjeh i napredak učenika
– stječu uvide u vođenje nastavničke administracije
– stječu uvide u zahtjeve nastavne profesije i etičke zahtjeve struke