logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Hotimir Burger, red. prof.

Dr. Hotimir Burger,
Redovni profesor na Katedri za filozofsku antropologiju u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Curriculum vitae

Hotimir Burger Rođen je 1943 u Tržiču, Republika Slovenija. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Varaždinu, gdje je živio od 1947 godine. Studij filozofije i komparativne književnosti završio 1966 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. S tezom Problem znanosti u Marxovu djelu. Znanost i povijest doktorirao(mentor akademik P. Vranicki) na istome fakultetu 1975.  Od 1968 do 1975 radio je kao asistent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Za asistenta u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabran 1975, za docenta 1976, za izvanrednog profesora 1980 a za redovnog profesora izabiran 1986, 1992 i  u trajno zvanje 1997 godine.

Kao stipendist Alexander von Humboldt-Stiftung boravio je u više navrata na univerzitetima u Frankfurtu na Maini, Münchenu i Berlinu te u Parizu. Održao je predavanja na sveučilištima u Frankfuertu, Bernu, Ljubljani i Sarajevu, sudjelovao u radu velikog  broja međunarodnih znanstvenih skupova. Organizirao je međunarodni skup Conditio humana (o Plessneru, Cassireru i Gehlenu, Zagreb 1993) i «Wissenschaft und Ethik» u Klubu hrvatskih Hunboldtovaca (Zagreb 1997).

Objavio je devet knjiga, bio je urednikom većeg broja prijevoda djela stranih autora i objavio veliki broj znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Prevodio s njemačkog i slovenskog jezika stručnu literaturu.

Jedan od pokretača i prvih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Jedan od urednika biblioteke Prometej Nakladnog zavoda Globus, te pokretač i urednik biblioteke Homo absconditus  u izdavača Breza iz Zagreba.

Glavni istraživač na projektu “Teorije subjekta i suvremena filozofija”, koji je s prekidima podupiran od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske od 1990. Bio je koordinator filozofskih istraživačkih projekata  u Republici Hrvatskoj od 1982-1990.

Član je Hrvatskog filozofskog društva, Ernst-Bloch-Gesellschaft,  Internationale Hegel-Gesellschaft i Helmuth-Plessner-Gesellschaft.

Bio je predsjednik Hrvatskog filozofskog društva i  pročelnik Odsjeka za filozofiju  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dva mandata.

Živi u Zagrebu.