logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ontologija – seminar: Ontologija demokracije IV

Naziv kolegija: Ontologija demokracije IV (seminar iz Ontologije)
Nastavnik nositelj: doc. dr. sc. Marija Selak
Nastavnik izvoditelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
status: izborni za studente I–V. godine studija
Trajanje: ljetni semestar (2 sata tjedno)
Oblik nastave: seminar uz diskusiju i izlaganja
Uvjeti za upis: nema
Studentske obveze: seminarsko izlaganje ili pisani rad; redovito pohađanje nastave
Korištene metode: interaktivne i participativne metode rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa
 
Cilj kolegija: Cilj je kolegija razmotriti ontološko razumijevanje demokracije, a to znači postaviti bit na koju se demokracija svodi. U ovom ćemo seminaru razmotriti filozofski pojam demokracije Jacquesa Rancièrea, koji inzistira na pojmu nesuglasnosti kao ontološkog reduciranja biti demokracije. U tom će se smislu postaviti ontološki karakter demosa kao onog koji nije konačan i dovršen, nasuprot ontičkom određenju demosa kao onog koji je ograničen vlastitim pojmom. Time će se pokazati i diskutirati pojam demokracije kao nesvodljivosti na konsenzus te na permanentno pojavljivanje demosa u proizvodnji vlastite egzistencije. Zbog toga što je demokracija postala »sve«, potrebno joj je pristupiti filozofijski, odnosno svesti ju na bit i time omogućiti ontologijski uvid kao ono razlikovno obilježje spram pojma politike.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je pogodan za filozofiju politike, socijalnu filozofiju te etiku.

Nastavne jedinice:

 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom i načinom rada.
 2. Pojam demosa u filozofiji Jacquesa Ranciérea.
 3. Demos kao ontička kategorija.
 4. Demos kao ontološka kategorija.
 5. Demos kao bivanje.
 6. Demos kao pojavljivanje (kontingencija).
 7. Demos nasuprot javnom mnijenju.
 8. Demos kao poredak logosa.
 9. Demos kao poredak phonesa.
 10. Demokracija protiv konsenzusa.
 11. Demokracija kao dezidentifikacija.
 12. Demokracija kao subjektivacija.
 13. Nesuglasnost kao ontologija demokracije.
 14. Demos kao ono »krivo« bez udjela.
 15. Demokracija bez demosa: prevladavanje pojma demos.

 

 

A: Obvezna literatura:

 • Jacques Rancière, Nesuglasnost: Politika i filozofija, Zagreb 2015.
 • Jacques Rancière, Mržnja demokracije, Zagreb 2008.

B: Sekundarna (pomoćna) literatura

 • Jean-Philippe Deranty (ur.), Jacques Rancière. Key Concepts, Durham 2010.
 • Jacques Rancière, Učitelj neznalica, Multimedijalni institut. Zagreb 2010.
 • Jacques Rancière, Politika književnosti, Novi Sad 2008.
 • Jacques Rancière, Dissensus: on Politics and Aesthetics, London 2015.