logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Opis diplomskog studija filozofije – nastavnički smjer 2015./16.

Naziv studija – naziv smjera: Diplomski dvopredmetni studij filozofije, nastavni smjer
Stručni naziv: Magistar edukacije filozofije (mag. educ. phil.)
Napomena: Program studija traje 2 semestra; na studiju filozofije studenti obavezno upisuju i stječu ukupno min. 30 ECTS, što uključuje:

modul Metodike nastave filozofije (2P/4S/3V, ukupno 16 ECTS),
obavezni predmet Filozofije odgoja (2P, 4 ECTS),
Mentorske konzultacije I i II (1+1 ECTS u zimskom i ljetnom semestru),
izborne predmete (min. 3 ECTS) te
diplomski rad iz filozofije (ili interdisciplinarni diplomski rad) (5 ECTS)
Opseg diplomskog rada je min. 20 kartica (diplomski rad iz filozofije) ili 10-15 kartica (udio filozofije u interdisciplinarnom diplomskom radu).

te upisuju obavezne i izborne kolegije Centra za obrazovanje nastavnika.

PRVI SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Metodika nastave filozofije (2P, 4 ECTS)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 1. sem. dvopredm. nast. studija filozofije)
Ispit: da
Ocjena: brojčana

Seminar iz metodike nastave filozofije I (2S, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Raul Raunić, doc.
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 1. sem. dvopredm. nast. studija filozofije)
Ispit: da
Ocjena: opisna

Nastavna praksa filozofije I (2V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 1. sem. dvopredm. nast. studija filzoofije)
Ispit: ne
Ocjena: opisna

Mentorske konzultacije I (izbor teme, priprema i prijava sinopsisa diplomskog rada) (1V, 1 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik odsjeka NN s pravom mentorstva završnih radova
Uvjet: nema
Ispit: Da

IZBORNI KOLEGIJI U ZIMSKOM SEMESTRU

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 3 ECTS kumulativno u zimskom i ljetnom semestru

 

DRUGI SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Filozofija odgoja (2P, 4 ECTS)
Nositeljica/izvoditeljica: doc. dr. sc. Ivana Zagorac
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 2. sem. dvopredm. nast. studija filozofije)
Ispit: da
Ocjena: brojčana

Seminar iz metodike nastave filozofije II (2S, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: položen kolegij Seminar iz metodike nastave filozofije I
Ispit: da
Ocjena: opisna

Nastavna praksa filozofije II (2V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: odslušan kolegij Nastavna praksa filozofije I
Ispit: ne
Ocjena: opisna

Mentorske konzultacije II (priprema, izrada i predaja diplomskog rada) (1 V, 1 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik odsjeka NN s pravom mentorstva završnih radova
Uvjet: obavljena obaveza
Ispit: Da
Ocjena: opisna

IZBORNI KOLEGIJI U LJETNOM SEMESTRU

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 3 ECTS kumulativno u zimskom i ljetnom semestru

 

HODOGRAM STUDIJA

 Kolegij Prvi semestar  ECTS po kolegiju  Ukupno 30 ECTS
Obavezni  Metodika nastave filozofije  4 11
 Seminar iz Metodike nastave filozofije I  3
 Nastavna praksa filozofije I  3
 Mentorske konzultacije I  1
 Izborni  izborni predmet ili seminar   u 1. i 2. semestru min. 3 ECTS  0-3 ECTS
 Kolegij Drugi semestar  ECTS po kolegiju  Ukupno ECTS
 Obavezni  Filozofija odgoja  4 11
 Seminar iz Metodike nastave filozofije II  3
Nastavna praksa filozofije II 3
Mentorske konzultacije II 1
Izborni izborni predmet ili seminar u 1. i 2. semestru min. 3 ECTS 0-3 ECTS
Diplomski rad na studiju filozofije 5 5