logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Estetika (opći predmet)

Estetika – opći predmet: ispitna literatura

 Obvezna                                                                           

 • Platon, Država, Gozba, Fedar, Ijon  (2)             
 • Aristotel, O pjesničkom umijeću                        
 • Hegel, Estetika (Uvod)                                         
 • W. Benjamin, Estetički ogledi                              
 • A. C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg                 

 Dodatna                    

 • N. Goodman,  Jezici umjetnosti
 • D. Grlić, Estetika I.-IV.
 • Nova filozofija umjetnosti, ur. D. Pejović
 • N. Čačinovič, Estetika
 • U. Eco, Povijest ljepote                                           
 • Za umjetnost, ur. G. Škorić