logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Satnica ljetni semestar 2017./18. (preddiplomski i diplomski studij)

 

TERMIN DVORANA  NASTAVNIK PREDMET / KOLEGIJ P/S ECTS RAZINA STUDIJA
PONEDJELJAK  
9.30–11.00 A101 Veljak, L. Ontologija II 2P 3 P
9.30–11.00 A106 Mikecin, I. / Bučan, D. Povijest filozofije – seminar: Uvod u arapsku filozofiju 2S 3 P/D
11.00–12.30 A106 Čakardić, A. Filozofija roda – seminar: Filozofija roda 2S 3 P/D
12.30–14.00 A106 Veljak, L. Filozofija povijesti – Osnovni problemi 2P 4 P
14.00–15.30 A101 Ježić, Lj. F. Povijest filozofije VI 2P 3 P
15.30–17.00 A101 Mikecin, I. Povijest filozofije II 2P 3 P
17.00–18.30 A101 Jurić, H. / Perušić, L. Uvod u filozofiju II 2P 3 P
17.00–18.30 A101 Jurić, H. / Perušić, L. Uvod u filozofiju II – opći 2P 3 P
17.00–18.30 A106 Veljak, L. / Zenić, B. Ontologija – seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II 2S 3 P/D
18.30–20.00 A101 Mikecin, I. Povijest filozofije – seminar: Platon, Sofist 2S 3 P/D
UTORAK
8.45–11.45 A106 Jurić, H. Bioetika 4P 6 P/D
10.15–11.45 A101 Raunić, R. Filozofija politike II 2P 3 P
11.45–13.15 A101 Raunić, R. Filozofija politike – seminar: Privatna i javna moralnost 2S 3 P/D
12.30–15.30 A106 Čačinovič, N. Suvremena estetika 4P 6 P/D
12.30–15.30 A106 Čačinovič, N. Estetika – opći 4P 6 P/D
13.15–14.45 A101 Lauc, D. Metodologija znanstvenog rada 2P 4 P
14.45–16.15 A101 Lauc, D. Filozofija znanosti 2P 4 D
15.30–17.00 A106 Selak, M. Metafizika 2P 4 P/D
16.15–17.45 A101 Bogdanić, L. Marx i marksističke filozofije 2P 4 P/D
17.00–18.30 A106 Mikulić, B. / Žitko, M. Teorija spoznaje – seminar: Objektivnost i interpretacija 2S 3 P/D
17.00–18.30 A209 Lauc, D. Seminar logike – Odabrane teme filozofske logike 2S 3 P/D
18.30–20.00 D3 Lauc, D. Logika II 2P 6 P
18.30–20.00 A101 Mikecin, I. Povijest filozofije – seminar: Uvod u povijest filozofije 2S 3 P/D
SRIJEDA  
9.30–11.00 A101 Mikulić, B. / Žitko, M. Teorija spoznaje – seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju 2S 3 P/D
11.00–14.00 D5 Lauc, D. Logika I – Uvod u simboličku logiku 4P 6 P
12.30–14.00 A101 Selak, M. Filozofija povijesti – seminar: Berdjajev, Smisao i povijest 2s 3 P/D
14.00–17.00        A101 Bogdanić, L.  

Filozofska antropologija

4P 6  P
14.00–15.30 D3 Čakardić, A. / Bogdanić, L. / Žitko, M. Suvremena filozofska terminologija II 2S 3 P
15.30–17.00 A106 Selak, M. Ontologija – seminar: Smrt 2S 3 P/D
15.30–17.00 A102 Ježić, Lj. Grčka filozofija II 2S 3 P
17.00–18.30 D3 Tokić, M. Uvod u filozofiju II 2P 3 P
17.00–18.30 D3 Tokić, M. Uvod u filozofiju II – opći 2P 3 P
17.00–18.30 A101 Mikulić, B. Filozofija i psihoanaliza 2P 4 P/D
17.00–18.30 D5 Lauc, D. Logika – seminar: Logika i prirodni jezici. Teorija kvantifikacije 2S 3 P/D
18.30–20.00 D3 Lauc, D. Logika II 2P 6 P
19.15–20.45 A101 Mikulić, B. Teorija spoznaje – seminar: Filozofija i mediji 2S 3 P
ČETVRTAK  
10.15–11.45 A101 Tokić, M. Povijest filozofije IV 2P 3 P
11.45–13.15 A101 Tokić, M. Grčka filozofija II 2S 3 P
14.45–16.15 A101 Zagorac, I. Filozofija odgoja 2P 4 D
16.15–17.45 A101 Raunić, R. Metodika nastave filozofije – seminar II 2S 3 D
 gimnazije (vježbaonice FF-a) Raunić, R. Nastavna praksa filozofije II 2V 3 D
16.15–17.45 A106 Kardaš, G. Indijska filozofija II 2P 3 P/D
17.45–19.15 A101 Mikulić, B. Klasični njemački idealizam 2P 4 P/D
PETAK  
9.30–11.00 A101 Jurić, H. Selected Topics in Philosophy – seminar 2S 3 P/D
11.00–12.30 A101 Čović, A. / Jurić, H. Etika II 2P 3 P
12.30–14.00 A101 Čović, A. / Kos. M. Utilitarizam – seminar 2S 3 P/D
12.30–14.00 D5 Zagorac, I. Filozofija odgoja – opći 2P 4 D
14.00–15.30 A101 Veljak, L. / Sunajko, G. Filozofija religije – seminar: Hegelova filozofija religije 2S 3 P/D

 

obavezni kolegiji na 1. godini preddiplomskog studija
 obavezni kolegiji od 2. do 4. godine preddiplomskog studija
 obavezni kolegiji na diplomskom studiju
 izborni predmeti i seminari
izborni predmet za ne-filozofe