logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar: Filozofija, film i psihoanaliza

Naziv kolegija: Filozofija, psihoanaliza i film
Voditeljica kolegija: nas. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Filipović
Status i vrsta kolegija: izborni seminar
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS: 3
Jezik nastave: hrvatski (očekuje se korištenje literature za seminar i na drugim jezicima)
Opis kolegija: Filozofi s interesom za kinematografiju (G. Deleuze, J. Rancière, F. Jameson, J-L. Nancy, S. Žižek i dr.) posljednjih su desetljeća objavili niz djela koji istražuju interakciju filozofije, psihoanalize i filma. Seminar je usmjeren na otkrivanje i propitivanje sprege filozofskih i psihoanalitičkih ideja potaknutih analizom filmova. Polazište su temeljne psihoanalitičke teme Freuda, Lacana i dr. kao što su pojam Drugog, jezika i njegove uloge u otkrivanju nesvjesnog, narcizma i narcističke kulture te odnosa prema smrti, ali i želji i žudnji.
Obaveze studenata: redovito sudjelovanje u nastavi, ispit koji se sastoji od pismene filozofsko psihoanalitičke kritike filma po izboru (radovi se prezentiraju i o njima se diskutira u okviru seminarskih ispitnih radionica).
Metode rada: Kolegij je zamišljen kao spoj radionice i predavanja. Nakon prikazivanja filma slijedi diskusija i predavanje s filozofsko-psihoanalitičkog teoretskog aspekta.
Cilj: Interakcijski pristup filozofiji, psihoanalizi i filmu potiče razvijanje kritičkog uvida u različite društvene fenomene kao i suvremene teorije s područja filozofije, psihoanalize i kulture.

Tematske cjeline i plan rada

I. Uvod u temu kolegija: Povijest filma, povijest psihoanalize uz prikazivanje filmova (2 sjednice):
– M  (1931., Fritz Lang)
Man With A Movie Camera (1929., Dziga Vertov)

II. Filozofski i psihoanalitički aspekti teme o  Drugom, Drugima uz gledanje filmova prema izboru (3 sjednice):
H-story (2001., Nobuhiro Suwa)
– Hiroshima Mon Amour (1959 Alain Resnais)
– Uljez (L’intrus, 2004., Claire Denis)
Gledateljska recepcija i rasprava o temi Drugoga uz preporučenu literaturu (J. Lacan, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida i dr.)

III. Jezik i identitet uz prikazivanje filma (2 sjednice):
– King Lear (1987, Jean-Luc Godard)
Gledateljska recepcija i rasprava o jeziku i  identitetu uz preoručenu literaturu (Freud, Lacan, Deleuze, Godard i dr.)

IV. Otkrivanja narcizma uz gledanje filmova prema izboru (3 sjednice):
– Citizen Kane (1941., Orson Welles)
– Sweet movie (1974, Dušan Makavejev)
Gledateljska recepcija/Rasprava o narcizmu uz preporučenu literaturu (C. Lasch, S. Freud i dr.)

V. Eros i Thanatos uz prikazivanje filmova (3 sjednice):
– Landscape Suicide (1987. James Benning)
– Too Tired to Die (1998., Wonsuk Chin)
Gledateljska recepcija/Rasprava o Erosu i Thanatosu uz preporučenu literaturu (J. Amery, S. Freud i dr.)

VI. Obračun sa žudnjom uz gledanje filmova prema izboru (2 sjednice):
– Ecstasy /Extase/Ekstase (1933., Gustav Machaty)
– Pillow book (1996., Peter Greenaway)
Prokletstvo (Damnation, 1987., Béla Tarr)
Gledateljska recepcija/Rasprava o žudnji uz preporučenu literaturu (J. Lacan, G. Deleuze & F. Guattari, S. Žižek, J. Ranciėre, i dr.)

 

Popis literature za studij i polaganje ispita:

Améry, J. (2011), Dići ruku na sebe, Zagreb: OceanMore
Debord, G. (1999), Društvo spektakla, Zagreb: Arkzin
Deleuze, G. (1995), Negotiations, New York: Columbia University Press  
Deleuze, G. (2013), Film (1/ 2), Zagreb: Bijeli val
Deleuze, G. & Guattari, F. (2015), Antiedip, Zagreb: Sandorf
Derrida, J. & Dufourmantelle, A. (2000), Of Hospitality, Stanford: Stanford University Press
Filipović, Lj. (1997), Nesvjesno u filozofiji, Zagreb: Izdanja Antibarbarus
Filipović, Lj. (2016), Klub krivaca, Zagreb: Izdanja Antibarbarus
Freud, S. (1986.), Budućnost jedne iluzije,  Zagreb: Naprijed
Freud, S. (1984),  Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska
Freud, S. (1976.), Uvod u psihoanalizu, Novi Sad: Matica srpska
Jameson, F. (1988), Signatures of the Visible, New York i London: Routledge,
Lacan, J. (1986), Četiri temeljna pojma psihoanalize, Zagreb: Naprijed
Lasch, C. (1986.) Narcistička kultura, Zagreb: Naprijed
Nancy, J.-L. (2000), L’Intrus, Paris: Galilée; L’Intrus, na engleski prevela Susan Hanson (2002), Drake University, Michigan State University Press
Ranciėre, J. (2012), Filmska fabula, Zagreb: Bijeli val
Ranciėre, J. (2015), Bela Tarr, vrijeme od poslije, Zagreb: Multimedijalni institut
Sterrit, D. (2015), Godard, Zagreb: Pozitiv film & HDFK
Žižek, S. (1992), Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and Out. London & New York: Routledge