logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz Metodike nastave filozofije II (2015./16.)

Naziv kolegija: Seminar iz Metodike nastave filozofije I I
Nastavnik: dr. sc. Raul Raunić
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar 2015/16, 2 sata nastave tjedno
Status: obvezatni za nastavnički smjer
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: odslušan kolegij Seminar iz Metodike nastave filozofije I
Cilj kolegija: Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode, komunikacijske vještine i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju
Korištene metode: uvodna izlaganja, dijalog, rasprave, rad u skupinama, vježbe
Sadržaj kolegija: Raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike
Obrada zadanih tema kroz kratka uvodna izlaganja studenata, nakon kojih slijede analize i diskusija.

Redosljed tema:
Moralna ideja jednakosti
Kierkegaard
Kantova etika
Rat i mir u etičkoj perspektivi
Nietzsche
Politika i fenomen prljavih ruku
Marx
Etika medija
Ljudska prava
Odgovornost
Rawls
Etička argumentacija
Terorizam
Kozmopolitizam
Analiza rada i zaključna rasprava

Literatura: Stručna literatura shodno odgovarajućoj temi, metodička literatura prema popisu uz syllabus predavanja iz Metodike nastave filozofije
Studentske obveze: redovito pohađanje i sudjelovanje u radu seminara, kratko uvodno izlaganje i pisani rad
Način praćenja uspješnosti izvedbe kolegija: diskusije, konzultacije i sveučilišna anketa