logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Opis postupka završetka diplomskog/dodiplomskog studija filozofije

Prije predaje dokumenata studenti trebaju provjeriti imaju li sve potpise i ocjene upisane u indeks te jesu li im sve ocjene i bodovi upisani u Studomat.

Studenti diplomskog studija filozofije u tajništvo predaju:

-nakon konzultacija s mentorom/mentoricom te prije sjednice Vijeća Odsjeka za filozofiju

Sinopsis se predstavlja i prihvaća na sjednici Vijeća Odsjeka za filozofiju te se imenuje tročlano povjerenstvo za obranu diplomskog rada

– nakon sjednice Vijeća Odsjeka za filozofiju

  • indeks u koji se upisuje i ovjerava tema diplomskog rada

-prije obrane diplomskog rada

-nakon obrane diplomskog rada

*kod dvopredmetnih kombinacija studija jedan obrazac potvrđuju oba odsjeka

 

Nakon pregleda priloženi dokumenti ovjeravaju se u tajništvu te se ispisuje i ovjerava popis položenih kolegija iz ISVU sustava.

Dokumenti se mogu preuzeti 2-3 radna dana nakon predaje u tajništvu.

Ostale obrasce s popisa (Obrazac o trajanju studija i prosjeku ocjena, Excel tablicu za prijepis ocjena, Statistički list, Potvrda knjižnice o vraćenim svim knjigama) studenti ne ovjeravaju u tajništvu, već ih ispunjene predaju u Studentskoj referadi.

 

Studenti predbolonjskog (dodiplomskog) studija filozofije u tajništvo predaju:

– prije obrane diplomskog rada

  • Indeks
  • ispunjeni obrazac Potvrde odsjeka o svim položenim ispitima
  • Diplomski rad u dva primjerka (meki ili spiralni uvez) ukoliko je diplomski rad prijavljen na studiju filozofije (dva tjedna prije obrane ili prema dogovoru s mentorom)
  • Prijavnicu za prijavu obrane diplomskog rada

-nakon obrane diplomskog rada

*kod dvopredmetnih kombinacija studija jedan obrazac potvrđuju oba odsjeka


Dokumenti se mogu preuzeti 2-3 radna dana nakon predaje u tajništvu.

Ostale obrasce s popisa (Obrazac o trajanju studija i prosjeku ocjena, Obrazac za prijepis ocjena, Statistički list i Potvrdu knjižnice o vraćenim svim knjigama) studenti ne ovjeravaju u tajništvu, već ih ispunjene predaju u Studentskoj referadi.