logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Opis postupka završetka preddiplomskog studija filozofije

Prije predaje dokumenata studenti trebaju provjeriti imaju li sve potpise i ocjene upisane u indeks te jesu li im sve ocjene i bodovi upisani u Studomat.

Studenti preddiplomskog jednopredmetnog studija filozofije nakon položenih ispita i ispunjenih obaveza u tajništvo donose:

Studenti preddiplomskog dvopredmetnog studija filozofije nakon položenih ispita i ispunjenih obaveza u tajništvo donose:

kako bi Odsjek za filozofiju potvrdio ispunjene sve obaveze i položene sve ispite na studiju filozofije

Studenti treće godine preddiplomskog dvopredmetnog studija filozofije koji završavaju drugi trogodišnji preddiplomski studij u tajništvo donose:

kako bi Odsjek za filozofiju potvrdio ispunjene uvjete za  upis četvrte godine, odnosno ostvareni minimum od 75 ECTS bodova u prvih šest semestara dvopredmetnog studija filozofije.

*kod dvopredmetnih kombinacija studija jedan obrazac potvrđuju oba odsjeka

 

Nakon pregleda priloženi dokumenti ovjeravaju se u tajništvu te se ispisuje i ovjerava popis položenih kolegija iz ISVU sustava.

Dokumenti se mogu preuzeti 2-3 radna dana nakon predaje u tajništvu.

Ostale obrasce (Obrazac o trajanju studija i prosjeku ocjena, Obrazac za prijepis ocjena, Statistički list, Potvrdu knjižnice o vraćenim svim knjigama, Excel tablicu za prijepis ocjena) studenti ne ovjeravaju u tajništvu, već ih ispunjene predaju u Studentskoj referadi.