logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Temeljni tekstovi filozofske antropologije: Bit čovjeka

Naziv kolegija: Seminar iz filozofske antropologije: Temeljni tekstovi filozofske antropologije
Nositelj/izvođač: prof. dr. Hotimir Burger
Tema: Bit čovjeka
Oblik nastave: seminar
Status: izborni za studente 2- 4. godine
ECTS : 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (ljet. sem., 2 sata tjedno)
Uvjeti: Upisani treći semestar studija filozofije ili pročitani određeni tekstovi za ostale studente.
Cilj je kolegija da omogući studentima kvalificirani uvid u rasprave o biti čovjeka.
Obaveze studenata: Prisustvovanje seminarima i referat.

 

Sadržaj kolegija:

Tekstovi (odgovarajući dijelovi):

B. Pascal: Misli

G. Vico, Načela nove znanosti

I. Kant: Antropologija u pragmatičkom pogledu i drugi tekstovi

G. W. F. Hegel, Antropologija (u: Enciklopedija filozofskih znanosti)

L. Feuerbach, Izbor iz djela

K. Marx, Ekonomsko filozofski rukopisi

M. Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu

H. Plessner, Stupnjevi organskoga i čovjek, «Homo absconditus»

E. Cassirer, Ogled o čovjeku, «Jezik i izgradnja predmetnoga svijeta»

A. Gehlen, Čovjek. Njegova narav i njegov  položaj u svijetu

E. Fink, Temeljni fenomeni ljudskoga postojanja

H. Marcuse, Čovjek jedne dimenzije

G. Haeffner, Filozofska antropologija

G. Petrović, Mogućnost čovjeka

J. Habermas, Budućnost ljudske prirode