logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz povijesti filozofije: Platon, Apologia Sokrata

Naziv predmeta: Povijest filozofije-seminar
Naziv kolegija: Povijest filozofije-seminar: Platon, Apologia Sokrata
Izvoditelj kolegija: prof. dr. sc. Branko Despot
ECTS bodovi: 3
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: zimski semestar ak. god. 2011/2012., 2 sata tjedno
Status kolegija: izborni seminar od II-V godine
Oblik nastave: seminar
Način provjere znanja: konzultacije, seminarski rad

Sadržaj kolegija po tjednima:

1. izvorna optužba: Sokrat je mudar
2. stvar Sokratova /mudrost po mjeri čovjeka/
3. nitko nije mudriji od Sokrata
4. mudrost političara
5. mudrost pjesnika
6. mudrost tehničara /demiurga/
7. odista mudar je bog
8. druga optužba: uništavanje /kvarenje/ mladosti
9. novi bogovi i bezboštvo
10. strah od smrti – umišljena mudrost
11. najdublja neukost: političko-pjesničko-tehnički prospavati život
12. «dati dokaz ispravnosti življenja»
13. «ako misle da jesu nešto ništa budući»