logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija povijesti – seminar: Berdjajev, Smisao i povijest

Naziv kolegija: Smisao povijesti u filozofiji N. A. Berdjajeva
Nositelj/nastavnici: dr. sc. Marija Selak, doc.
Status: Izborni.
Trajanje: 1 semestar (zimski), 2 sata tjedno.
ECTS: 3 boda.
Oblik nastave: Seminar.
Korištene metode: Seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada.

Obveze: Jedan usmeno izloženi ili pismeni seminarski rad tijekom semestra.
Opis i cilj kolegija: Rad u seminaru odvijat će se u tri tematska kruga. U prvom tematskom krugu razmotrit će se filozofija povijesti N. A. Berdjajeva, poglavito Berdjajevljeva kritika ideje progresa te naučavanje o kraju humanizma i kraju povijesti. Zatim će se, na podlozi Berdjajevljeva djela Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu, izdvojiti »odlike« našeg doba pri čemu će se istaknuti »proročanski« karakter Berdjajevljeve filozofije. Osim sudbine čovjeka i krize slobode, te predviđanja novih sila na svjetskoj pozornici, u sklopu ovog tematskog kruga sagledat će se i Berdjajevljevo promišljanje odnosa čovjeka i stroja, koje se u suvremenim svjetskopovijesnim promišljanjima nadaje kao pitanje od iznimne važnosti. U trećem tematskom krugu iznijet će se Berdjajevljevo predviđanje dolaska Novog srednjovjekovlja. Zaključno će se povući paralela između Berdjajevljeva predviđanja dolaska Novog srednjovjekovlja i suvremene svjetskopovijesne situacije prijeloma epoha te će se pokušati odgovoriti na pitanje posjeduje li Berdjajevljeva filozofija uistinu proročanski karakter te koliko ona danas može služiti kao poticaj jednom drugačijem, obuhvatnijem promišljanju odnosa svijeta i čovjeka.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Seminar nadopunjuje kurikulum studija filozofije

aktualnom problematikom odnosa prirodoznanstvene i filozofske spoznaje te osvještavanjem svjetskopovijesne situacije prijeloma epoha. Također, kroz sagledavanje odnosa čovjeka i tehnike studenti će navedenu problematiku sagledati iz perspektive filozofije povijesti, ali i iz perspektive ontologije, etike i filozofske antropologije.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata.

 

Sadržaj kolegija

1.Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima seminara, načinu rada i preuzimanju seminarskih obaveza. Kratak opis osnovne ideje i svrhe seminara s obzirom na naslov kolegija.

I.Filozofija povijesti N. A. Berdjajeva

2.Život i filozofija N. A. Berdjajeva. Kritički marksizam u Rusiji.

3.Vrijeme u filozofiji N. A. Berdjajeva. Paradoks vremena. Vrijeme i spoznaja. Vrijeme i sudbina. Vrijeme i vječnost.

4.Kraj renesanse i kriza humanizma. Raspad ljudskog lika.

5.Naučavanje o progresu i kraj povijesti.

II.Odlike našeg doba

6.Sudbina čovjeka i kriza slobode. Proturječja slobode. Kapitalizam. Demokracija. Komunizam. Fašizam.

7.Nove sile na svjetskoj pozornici. Nastupanje masa. Nacionalizam i rasizam. Etatizam i cezarizam. Narodi istoka.

8.Čovjek i stroj. Antropologizam u filozofiji.

III.Novo srednjovjekovlje

9.Izgled Novog srednjovjekovlja.

10.Uloga vjere. Odnos Boga i čovjeka. Filozofija između religije i znanosti.

11.Aktualnost Berdjajevljeva promišljanja prijeloma epoha.

12.Završna rasprava i evaluacija.

 

Literatura

A.Primarna literatura

 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Novo srednjovjekovje: razmišljanje o sudbini Rusije i Europe, Split: Laus, 1991.
 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Smisao povijesti, Split: Verbum, 2005.
 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu: za razumijevanje naše epohe, Split: Verbum, 2007.
 • Lino Veljak, »Povijest i metafizika«, u: Vječno u vremenu (ur. A. Golubović i I. Tićac), Zagreb/Rijeka: Kršćanska sadašnjost i Teologija u Rijeci, 2010., str. 101-112.

B.Sekundarna literatura

 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Duh i realnost: temelji bogočovječje duhovnosti, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1985.
 • Nikolaj Berđajev, Duh Dostojevskog, Beograd: Niro »Književne novine«, 1981.
 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Ja i svijet objekata, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1984.
 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Savremena kriza kulture, Niš: Dom, 1990.
 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Samospoznaja: filozofska autobiografija, Zagreb: Demetra, 2005.
 • Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, O vrijednosti kršćanstva i nevrijednosti kršćana, Đakovački Selci: Župski ured, 1989.
 • Ivan Devčić, Osmi dan stvaranja: filozofija stvaralaštva Nikolaja A. Berdjajeva, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1999.
 • Borislav Dadić: »Čovjekov duh pred izazovom tehnike«, Filozofska istraživanja, 2 (2003), god. XXIII, str. 285-294.