logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Dionizije Areopagit, O nebeskoj hijerarhiji

Naziv predmeta/kolegija: Dionizije Areopagit, O nebeskoj hijerarhiji
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: 1 semestar (zimski semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno)
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjet: nema posebnog uvjeta
Opis kolegija: Studij Corpusa Areopagiticuma predstavlja dobar uvod u srednjovjekovnu filozofiju, a također studentima omogućuje da se upoznaju i sa stoičkim i platoničkim pojmovima koji su odredbeni za kasnoantičku filozofiju. Unutar Corpusa Areopagiticuma nalazi se spis Nebeska hijerarhija, u kojemu se propituju mogućnosti spoznaje onoga nevidljivog i božanskog, što je za Dionizija Areopagita pitanje mogućnosti očišćenja duše te mističnog prelaženja svega u jedno. Pritom je od središnjeg značenja Areopagitov pojam nesličnih sličnosti, koji pruža uvid u cjelokupnu problematiku spoznaje, te otvara pitanje o granicama filozofije.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: kolegij služi kao uvod u studij filozofije, a prije svega kao uvod u studij srednjovjekovne filozofije, te je povezan s dijelom gradiva iz  predmeta Povijest filozofije I-VI.
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu, izrada seminarskog rada
Način provjere znanja: konzultacije, seminarski rad

Sadržaj kolegija po tjednima:

1.     Corpus Areopagiticum

2.     Novoplatonizam i kršćanstvo

3.     Priroda iskona i nastajanje svega

4.     Negativna teologija

5.     Prvotno trojstvo

6.     Nebo

7.     Nebeska hijerarhija

8.     Ona nebeska i njihova svojstva

9.     Predstave onoga nebeskog

10.  Mogućnosti istinske spoznaje onoga nevidljivog

11.  Neslične sličnosti

12.  Tromost duše

13.  Čišćenje duše

14.  Neslične sličnosti i srednjovjekovni bestijarij

 

Literatura:

I. Primarna literatura

Pseudo-Dionysius. The complete works, Paulist Press, New York, Mahwah, 1987.

II. Dopunska literatura

Gersh, S., From Iamblichus to Eriugena: An Investigation of the Prehistory and Evolution of the Pseudo-Dionysian Tradition, E. J. Brill, Leiden, 1978.

Proklo, Osnove teologije, Naprijed, Zagreb, 1997.

III. Izdanje izvornog teksta

Sancti Dionysius Areopagita, De coelesti hierarchia, u: Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, ed. Migne, J-P., vol. III., Garnier, Paris, 1889.