logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija kulture: Učinak pismenosti

Izborno predavanje Filozofija kulture

Ljetni semestar 2015

Naziv predmeta: Filozofija kulture

Kolegij: Učinak pismenosti
Nositeljica kolegija: prof. dr. Nadežda Čačinovič
ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
Uvjeti: upisan 3. semestar

Ispit: usmeni
Sadržaj: Kolegij daje pregled filozofskih teorija kulture i pojmovnu osnovu za rad na interdisciplinarnim područjima(vizualni studiji,kulturalni studiji).Određuju se pojmovni parovi kultura/civilizacija,kultura/priroda, kultura/društvo. Određuje se uloga materijalnih prenosnika kulture (mediologija).
Cilj: Stjecanje znanja potrebno za shvaćanje problema kulturnog identiteta i multikulturalnosti.

 

Sadržaj kolegija Učinak pismenosti:

 

  1. Uvod u filozofiju kulture
  2. Uvod u teoriju posrednika-medija
  3. Najstarija pisma
  4. Fonetska pisma
  5. Platon o učinku pisma
  6. Europska pismenost prije izuma tiska
  7. Gutenberg i posljedice
  8. Teorije čitanja
  9. Pismenost i audio-vizualni mediji
  10. Pismenost i sposobnost zaključivanja

 

Posebna literatura za kolegij:

Platon, Fedar

Eric A.Havelock, Muza uči pisati

M.McLuhan, Gutenbergova galaksija

 J.Derrida, Gramatologija, Pismo i razlika

 

Obvezatna literatura

Ernst Cassirer, Ogled o čovjeku

Georg Simmel, Kontrapunkti kulture

Horkheimer/Adorno, Dijalektika prosvjetiteljstva

Claude Levi-Strauss, Divlja misao

Edward Said, Orijentalizam

Terry Eagleton, Ideja kulture

Dodatna literatura

P.Bourdieu, La distinction

Norbert Elias, Proces civilizacije

Michel de Certeau, Invencija svakodnevice

Ž.Puhovski, Kontekst kulture

Jean-Pierre Vernant, Lukava inteligencija u starih Grka