logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike Niccola Machiavellija

Naziv kolegija: Filozofija politike Niccola Machiavellija
Nastavnici:   dr. sc. Raul Raunić, doc.
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar 2014/15.
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završen II. semestar
Opis i cilj kolegija: Kritički osvijestiti složenu narav i mnogostrukost zahtjeva u političkom djelovanju kroz analizu: 1.) pretpostavki novovjekovne filozofije politike; 2. ) posebnost javno- moralne ili političke moralnosti; 3.) suprotstavljene ideale republikanskog i liberalnog poimanja slobode.
Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog
Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje ili pisani uradak.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa

Sadržaj kolegija:

1. Predstavljanje teme i dogovor o zajedničkom radu: Machiavellijeva učinkovita istina o stvarima politike

2. Političke vladavine: monarhije i republike ( Vladar: 1-5)

3. Historijsko iskustvo: Virtù  i Fortuna (V. 6 – 7).

4  Moć i umijeće vladanja (V. 8 – 12).

5.  Lavovi i lisice politike: polemika s Ciceronom (V. 17 – 21)

6.  Fortuna i slobodna volja (V. 21 – 26)

7.  O ustrojstvu Rimske republike ( Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija, I. knj.  1. – 10)

8.  Religija i politika  (RPDTL, I. knj. 11 – 15)

9.  Sloboda i vrlina  (RPDTL, I. knj.  16 – 30)

10. Republika i diktatura (RPDTL, knj. I. 33 – 40)

11. Ljudska priroda i moć (RPDTL, knj. I. 42 – 54)

12. Republikanska sloboda i jednakost građana (RPDTL, knj. I. 55 -60)

13. Povijesna iskustva i međudržavni odnosi (RPDTL, knj. II. 1 – 46)

14. Osvajanje i održavanje političke vladavine (RPDTL, knj. III. 1-10; 16; 18-20;  24; 27-31; 41; 47-48.

15. Završna rasprava i sinteza

Literatura:

Obvezatna:

 • Machiavelli, Niccolo, Vladar (više izdanja)
 • Machiavelli, Niccolo, Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija u: Izabrano djelo, knj. I, Zgb.1985.

Preporučena:

 • Grubiša, Damir, „Uvod u Machiavellija“ u: Machiavelli ; Izabrano djelo I.
 • Grubiša, Damir, „Kako čitati Vladara“ u: Machiavelli, Vladar, Globus, Zgb. 1998.
 • Regent, Nikola, „Niccolo Machiavelli“ u: Moderna politička teorija, FPZ, Zgb.  2013.
 • Najamy, John, The Cambridge Companion to Machiavelli. C.U.P.,Cambridge 2010.
 • Pocock J. G. A. , The Machiavellian Moment, P.U.P. Princeton 1975.
 • Machiavelli and Republicanism (ed. G. Bock/ Q. Skinner), C.U.P. Cambridge 1990.
 • Pitkin, Hannah, Fortune is a Women, The U. of Chicago P. Chicago 1999.
 • Strauss ,Leo, Thoughts on Machiavelli, The Free Press, Glencoe, 1958.
 • Viroli, Maurizio, Machiavelli’s God, P.U.P. Princeton, 2010.
 • Viroli, Maurizio, Machiavelli, O.U.P, Oxford 1998.
 • Kocis, Robert, Machiavelli Redeemed, Lehigh University Press, 1998.
 • Berlin, Isaiah, „The Originality of Machiavelli“, u: Against the Current, The Viking Press, 1974.