logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike – seminar: Etička i politička vrlina pravednosti

Naziv kolegija: Etička i politička vrlina pravednosti

Nastavnici:   dr. sc. Raul Raunić, doc.

ECTS: 3 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: ljetni semestar 2015.

Status: izborni

Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završen II. semestar

Opis i cilj kolegija: 1. Kritički analizirati moralne dvojbe svakodnevnog života i potaknuti etičku refleksiju;  2. Na temelju etičkih refleksija stvoriti vrijednosni okvir za prosuđivanje privatno-moralnih i osobito javno-moralnih ili političkih pitanja današnjice;  3. Propitati argumentacijsku valjanost i uvjerljivost različitih teorija pravednosti;  4. Potaknuti i njegovati intelektualne i kulturne potencijale demokratske političke kulture.

Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog.

Sadržaj kolegija:  1. Etička i politička vrlina pravednosti – predavanje i dogovor o radu

 1. Moralno prosuđivanje i pravednost ( M. Sandel „Pravdnost“ str. 9-34)
 2. Klasični utilitarizam (35 -51)
 3. J.S. Mill: sloboda i utilitarizam ( 51 -59)
 4. Libertarijanizam (61 -77)
 5. Tržište i moral (79 – 105)
 6. Kant: moral i sloboda (107 – 126)
 7. Kant: problemi deontologije (127- 141)
 8. Rawls: pristanak i jednakost (143 – 159)
 9. Prigovori rawlsu (159 – 167)
 10. Pozitivna diskriminacija (169 -184)
 11. Aristotel: Tko što zaslužuje? ( 185 -206)
 12. Ispravno i dobro: nepristranost političkog autoriteta (207 – 223)
 13. Solidarnost i pripadanje (223 – 241)
 14. Pravednost i zajedničko dobro (243 -266)

Literatura:

Obvezatna:  Sandel, Michael., Pravednost: Kako postupiti ispravno, Algoritam, Zgb 2013.

Aristotel , Nikomahova etika, Globus/SNL, Zagreb 1988.

Kant, Immanuel, Pravno –politički spisi,Politička kultura, Zagreb 2000.

 

Preporučena:

Sandel, Michael., „Liberalizam i granice pravde“ u: Treći program Hrvatskog radija, Zagreb 1995. br. 47. str. 66-72.

Sandel, Michael., Public Philosophy, Harvard U. P. 2005.

Rawls, John., A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard U. P. , Cambridge 1999.

Rawls, John.,  Justice as Fairness, The Belknap Press of Harvard U. P. , Cambridge 2001.

Raphael, D. D., Concepts of Justice, Claredndon Press, O. U. P. Oxford 2001.

Walzer, Michael.,  Spheres of Justice, Basic Books,Englewood Cliffes 1983.

Shklar, Judith., The Faces of Injustice, Yale U. P. New Haven 1990.

Fleischacker, Samuel., A Short History of Distributive Justice, Harvard U. P. Cambridge 2004

Nussbaum, Martha, Frontiers of Justice, The Belknap Press of Harvard U. P. Cambridge 2006

Nozick, Robert,  Anarhija, Država iUtopija,Naklada Jesenski Turk, Zagreb2003.

Sen, Amartya  The Idea of Justice, The Belknap Press of Harvard U. P. , Cambridge 2009.

Ian Shapiro, Democratic Justice, Yale U. P. New Haven 1999

 

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje ili pisani uradak.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa