logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Suvremena filozofska terminologija (I-II)

Naziv predmeta: Suvremena filozofska terminologija
Nastavnici: Prof. dr. Nadežda Čačinovič/doc. dr. Ankica Čakardić
3. ECTS: 3 + 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: 2 semestra (zimski i ljetni)
Status: obvezatni
Oblik nastave: proseminar (2 sata tjedno)
Uvjeti: –
Ispit: usmeni
Opis predmeta: Predmet je analiza relevantnih tekstova filozofije 20. stoljeća, čime se omogućuje ovladavanje osnovnom terminologijom, prije svega na osnovi uvida u način uporabe ključnih pojmova. Od samoga pojma filozofije, preko ontologijskih i gnoseologijskih, do praktičko-filozofijskih (etičkih, estetičkih, antropologijskih, filozofijsko-političkih itd.) pojmova, radi se kako na njihovim osnovnim značenjima tako i na različitim, epohalno i orijentacijski zadanim, interpretacijama tih značenja.
Cilj: Upoznavanje studenata prve godine filozofije sa specifičnom stručnom terminologijom koja karakterizira različite pravce i discipline. To je pretpostavka za poimanje mišljenja značajnih filozofa kao i preciziranje vlastitog mišljenja studenta.


Sadržaj

Filozofska terminologija I (zim. semestar)

1.Uvod

2.Filozofija u historijskom kontekstu

3.Filozofija u socijalnom kontekstu

4.Studentski referati I.

5.Teorijska i praktička filozofija

6..Temeljne filozofijske pozicije i nosive kategorije (materija/ideja…)

7.Studentski referati II

8.Filozofijske discipline

9.Sustavnost filozofijskoga mišljenja i njezina ograničenja

10.Studentski referati III.

11.Nosive kategorije tradicionalne metafizike (Bog, ideja, bitak…)

12.Pismeni kolokvij

13.Rezervni termin

 

Literatura:

Obvezatna:

1. Hans-Georg Gadamer: Nasljeđe Europe, MH, Zagreb, 1997.

2. Hannah Arendt: Vita Activa, August Cesarec, Zagreb, 1991.

3. Thomas Nagel: Što sve to znači ?, KruZak, Zagreb, 2002.

4. Alain Badiou: Manifest za filozofiju, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

Dodatna:

1. Theodor W. Adorno: Filozofska terminologija, Svjetlost, Sarajevo, 1986.

2. Karl Jaspers: Duhovna situacija vremena, MH, Zagreb, 1997.

3. Atlas filozofije (Kunzmann,  Burkhard, Wiedermann), Golden Marketing, Zagreb, 2001.

4. Filozofijski rječnik (red. V. Filipović), MH, Zagreb, 1984.