logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda

Naziv predmeta: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
Nositelj: dr. sc. Goran Kardaš, docent
ECTS: 3 boda
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: nema
Način provjere znanja: seminarski rad
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: Stjecanje uvida u načine mišljenja azijskih naroda koji su odredili njihove specifične filozofske tradicije
Sadržaj: Seminar se sastoji od čitanja odabranih poglavlja kapitalnog djela “Načini mišljenja istočnih naroda: Indija, Kina, Tibet, Japan” Hajime Nakamure. Djelo predstavlja do sada vjerojatno najobuhvatniju i najtemeljitiju studiju o korijenima mišljenja navedenih azijskih naroda koji su predodredili njihove specifične filozofske tradicije. Ti su se korijeni oblikovali, prije svega, kroz (gramatičko-sintaktičku) strukturu njihovih jezika, drevne ekonomske i socijalne odnose i institucije i kroz njihov prastavni doživljaj i osjećaj svijeta koji su objelodanjeni u njihovim arhajskim književnim tekstovima. Posebno će se fokusirati na činjenicu da je buddhizam kod svakog od ta tri naroda odigrao važnu ili presudnu ulogu u formiranju njihova načina filozofskog mišljenja, negdje gotovo u cijelosti (Tibet, Japan), a negdje značajno (Indija, Kina). U tom smislu će se ukazati na one prastavne aspekte njihova načina mišljenja koji su doveli do transformacije izvornog (indijskog) buddhističkog nauka na Tibetu, Kini i Japanu. Svaki student koji se prijavi za seminar bit će dužan pripremiti uvodno izlaganje prema odabiru tema koje će ponuditi nastavnik. Nakon izlaganja slijedi diskusija i razjašnjavanje. Uvodno izlaganje može poslužiti, premda ne i obavezno, kao osnova za završni seminarski rad.

Literatura:

Obavezna:

1. Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda: Indija, Kina, Tibet, Japan, sv. I (Indija, Tibet, Kina) / sv. II (Japan), Demetra, Zagreb, 2009/2012

Izborna:

1. Totman, Conrad, Povijest Japana, Barbat, Zagreb, 2003

2. Fung Ju-Lan, Istorija kineske filozofije, Nolit, Beograd, 1983

3. Hiriyana, Osnove indijske filozofije, Naprijed Zagreb, 1980

4. Kalupahana, David, A History of Buddhist Philosophy: Continuities and Discontinuites, University of Hawaii Press, 1992