logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Heidegger o umjetnosti

Naziv kolegija: HEIDEGGER O UMJETNOSTI

Nastavnice: Prof.. dr. Gordana Škorić  / Prof.dr. Nadežda Čačinovič
ETCS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar, 2 sata tjedno
Status: izborni za studente filozofije, izborni za ostale grupe FF
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: Upisan treći semestar studija filozofije, upisan treći semestar za studente ostalih grupa

Sadržaj kolegija:

1. Upoznavanje sa ciljevima i sadržajem seminara, literaturom i načinima rada. M. Heidegger     Izvor umjetničkog djela, Zagreb, AGM, 2010.

2. Izvor umjetničkog djela 9-17

3. Stvar i djelo 17-37

4.      «              37-57

5. Djelo i istina  57-82

6.          «            82-95

8.  Istina i umjetnost  95-123

9.              «                123-139

10. Pogovor 141-145

11. Dodatak 147- 155

12.  O izvoru umjetničkog djela 159-165

13. Umjetničko djelo kao djelo 165-191

14. Umjetnost kao izvor djela 191-209

15. Rezervni termin

Napomena: Opis predmeta Estetika i Suvremena estetika , kao i literatura iz tih predmeta nalazi se na posebnim podstranicama.

Literatura za kolegij:

HEIDEGGEROVA DJELA:

 • O BITI UMJETNOSTI (preveli Danilo Pejović i Danko Grlić; Zagreb, Mladost, 1959.,pogovor Danilo Pejović
 • IZVOR UMJETNIČKOG DJELA. Izvorni tekst s hrvatskim prijevodom, priredio i preveo: Damir Barbarić, Zagreb, AGM,2010., pogovor Damir Barbarić.
 • HOELDERLINOVE HIMNE  “GERMANIJA” I “RAJNA”, prev. Ivan Bubalo,Zagreb, Demetra,2002.
 • OBJAŠNJENJE UZ HOELDERLINOVO PJESNIŠTVO, prev. Ivan Bubalo, Zagreb, Demetra, 2012.
 • BITAK I VRIJEME, prev. Hrvoje Šarinić, Zagreb, Naprijed,1985.
 • MIŠLJENJE I PEVANJE, izabrao i preveo Božidar Zec, Nolit, Beograd,1982.
 • KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA. Rasprave i članci, izbor i prijevod Josip Brkić, Zagreb, Naprijed, 1996.
 • ŠTO SE ZOVE MIŠLJENJE, preveo Boris Perić, Zagreb, Breza,2008.
 • DOBA SLIKE SVIJETA, prev. Boris Hudoletnjak, Zagreb, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, 1969.
 • POLJSKA STAZA, prevela Radmila Šević, Novi Sad,  Književna zajednica, 1984.
 • UVOD U HEIDEGGERA, izbor tekstova, preveo Ivan Salečić, Zagreb, Centar za društvene djelatnosti omladine RK SOH, 1972.

SEKUNDARNA LITERATURA:

 • Jeff Collins i Howard Selina: HEIDEGGER ZA POČETNIKE, preveo Dinko Telećan, Zagreb, Jesenski i Turk, 2005.
 • Gajo Petrović, PROLEGOMENA ZA KRITIKU HEIDEGGERA, Zagreb, Beograd, Naprijed, Nolit 1986.
 • Otto Poeggeler: DIE FRAGE NACH DER KUNST VON HEGEL ZU HEIDEGGER, Muenchen, Freiburg, K.Alber,1984
 • Otto Poeggeler: HEIDEGGER U SVOM VREMENU, preveo Sulejman Bosto, Sarajevo, Šahinpašić, 2005.
 • Richard Wisser, MARTIN HEIDEGGER U MIŠLJENJU NA PUTU, preveli Sulejman Bosto i Željko Pavić, Zagreb,  Demetra, 2003.
 • NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI: ANTOLOGIJA TEKSTOVA, odabrao i predgovor napisao Danilo Pejović, Zagreb, Matica Hrvatska ,1972.
 • Jeff Collins, HEIDEGGER I NACISTI, prijevod Dinko Telećan, Zagreb, Jesenski i Turk, 2001.
 • Mirko Zurovac, UMJETNOST KAO ISTINA I KAO LAŽ BIĆA  (JASPERS, HAJDEGER, SARTR, MERLO-PONTI), Novi Sad, Matica Srpska,1986.
 • Gajo Petrović, SUVREMENA FILOZOFIJA: OGLEDI, Zagreb, Školska knjiga, 1979.
 • Slavoj Žižek, ŠKAKLJIVI SUBJEKT: ODSUTNO SREDIŠTE POLITIČKE ONTOLOGIJE, preveo Dinko Telećan, Sarajevo, Šahinpašić, 2006.
 • Sutlić, Vanja, KAKO ČITATI HEIDEGGERA. UVOD U PROBLEMATSKU RAZINU “SEIN UND ZEIT”-A I OKOLNIH SPISA., Zagreb, August Cesarec,1989.
 • Gianni Vattimo, KRAJ MODERNE, preveo Mario Kopić, priredio, Damir Barbarić, Zagreb, Matica Hrvatska, 2000.
 • Hans-Georg, Gadamer, ČITANKA, prir. Jean Gronin, preveo Sulejman Bosto, Zagreb, Matica Hrvatska,2002.
 • Grlić, Danko, ESTETIKA IV. S ONU STRANU ESTETIKE, Zagreb, Naprijed, 1979.
 • Walter Biemel, MARTIN HEIDEGGER (Rohwolts Monographien),1973, 16. Auflage 2002
 • Walter Biemel, FILOZOFIJSKE ANALIZE MODERNE UMJETNOSTI (Kafka, Proust, Picasso) prevod i predgovor  Nadežda Čačinovič – Puhovski (1980)
 • Ruediger Safranski, EIN MASTER AUS DEUTSCHLAND. HEIDEGGER UND SEINE ZEIT, Hauser Verlag, Muenchen, 1994
 • Ruediger Safranski, MARTIN HEIDEGGER, Harvard University Press, 1998, prijevod
 • Škorić, Gordana, METAFORIČKO MIŠLJENJE, simpozij Filozofija i umjetnost,1-3.12.2011.sažetak, str. 72.
 • Škorić, Gordana, PETROVIĆ I NEKI ASPEKTI SUVREMENE NJEMAČKE FILOZOFIJE, u: L. Veljak (ur.): Gajo Petrović-čovjek i filozof. Zbornik radova s konferencije povodom 80 obljetnice rođenja, str.123-136.
 • Škorić, Gordana, ISTINA U UMJETNOSTI, Godišnji simpozij HFD-a  Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti, sažetak , str. 40.
 • Škorić, Gordana, PEJOVIĆEVO PROMIŠLJANJE UMJETNOSTI, (ur. L. Veljak). Filozofija i suvremenost: Zbornik radova s konferencije povodom 80.obljetnice rođenja Danila Pejovića, str. 61-78.