logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Temeljni tekstovi filozofske antropologije – Ideja humanizma

Naziv predmeta: Temeljni tekstovi filozofske antropologije – Ideja humanizma
Prof. dr. Hotimir Burger
Za studente 2- 4. godine
ECTS 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje:1 semestar
Status:  izborni
Ljetni semestar, 2 sata tjedno
Uvjeti: Upisani treći semestar studija filozofije ili pročitan određeni tekstovi za ostale studente.
Cilj je kolegija da omogući studentima kvalificirani uvid u tematiku humanizma.
Obaveze studenata: Prisustvovanje seminarima i referat

 

Tekstovi:

  • P. della Miorandola: Govor o ljudskom dostojanstvu
  •  I. Kant, Osnove metafizike ćudoređa; Odgovor na pitanje: Što je prosvjetiteljstvo?,Kraj svih stvari
  • K. Marx, Ekonomsko filozofski rukopisi
  • H. Plessner, Zadaća filozofske antropologije, O preziranju čovjeka, Problem nečovječnosti
  • M. Heidegger, O humanizmu
  • J.-P. Sartre, Egzistencijalizam je humanizam
  • J. Habermas, Budućnost ljudske prirode
  • J. Nida-Rümelin, O ljudskoj slobodi
  • P. Bercis, Osloboditi ljudska prava.