logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije

Naziv kolegija: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije
Nastavnik: Mislav Žitko, asist.
Nositelj kolegija: prof. dr. B. Mikulić
Status kolegija: izborni seminar
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprava
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa; upis se preporučuje studentima viših godina studija
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, izvještaji o čitanju, završni rad (10 kartica teksta)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Primarni ciljevi kolegija jesu upoznavanje s temeljnim pojmovima marksističke analize uzmajući u obzir suvremene rasprave iz područja političke ekonomije. Naglasak na epistemološkim i metodološkim aspektima Marxovog Kapitala postavljen je s ciljem određenja eksplanatorne snage marksističkog diskursa, pri čemu se kao temeljeni problem pojavljuje pitanje o mogućnostima marksističkog istraživačkog programa. Nadalje, cilj je kolegija pokazati odnos između različitih oblika proizvodnje znanja uzimajući u obzir načine na koji politički prerogativi utječu na opseg sadržaj znanja, što se u kontekstu čitanja Kapitala iskazuje u kontrastu između klasične političke ekonomije i marksističke teorije, odnosno izemđu ortodoksnog i heterodoksnog razumijevanja funkcioniranja ekonomskog polja. Konačno, s obzirom da se u primarnom tekstu na specifičan način dotiču epistemološka i ekonomska problematika, jedan je od ciljeva kolegija razvijanje sposobnosti interdisciplinarnog rada i kritičke usporedbe različitih disciplinarnih diskursa.

Opis kolegija  – raspored tema po sesijama:

(1) Historijski uvod u raspravu o statusu marksističke teorije: problem ‘zapadnog marksizma’ i umnožavanje marksističkih pristupa ekonomiji i društvu

(2) Metoda kritike političke ekonomije: razumijevanje društvenih odnosa kroz Marxovu kritiku empirizma i bit-pojava modela

(3) Metoda kritike političke ekonomije: procjena dopirnosa škole Kritičkog realizma

(4) Uvod u temeljne kategorije Kapitala: robna proizvodnja, upotrebna vrijednost i vrijednost.

(5) Uvod u temeljne kategorije Kapitala: razmjenska vrijednost, apstraktni rad i novac

(6) Fetišizam robe: camera obscura kao metafora djelovanja ideologije u sustavu robne proizvodnje

(7) Analiza funkcija novca: odnos teorije vrijednosti i teorije novca

(8) Analiza funkcija novca: koncept ravnoteže u ekonomskoj analizi i mogućnost krize u kapitalističkom sustavu

(9) Dvostruki karakter rada u sustavu robne proizvodnje: rad kao roba i reprodukcija radne snage

(10) Dinamika kapitalističke proizvodnje: apsolutni i relativni načini proizvodnje viška vrijednosti

(11) Dinamika kapitalističke proizvodnje: opći zakon kapitalističke akumulacije

(12) Dinamika kapitalističke proizvodnje: kružni tok kapitala u okviru monetarne teorije proizvodnje

(13) Problem subjektivnosti: Kapital kao meta-diskurs o ekonomiji i Lebowitzev prigovor

(14) Problem subjektivnosti: proizvodnja znanja, ‘opći intelekt’ i održivost hipoteze o kognitivnom kapitalizmu

(15) Zaključna rasprava: marksizam kao istraživački program

 

Literatura:

Marx, Karl (1973) Kapital I-Ill, BIGZ, Prosveta, Beograd
Marx, Karl (1977) Temelji slobode – Osnovi kritike političke ekonomije, Naprijed, Zagreb

 • Althusser, Louis i Balibar, Etienne (1975) Kako čitati Kapital, Izvori i tokovi,  Zagreb
 • Anderson, Perry (1985) Razmatranja o zapadnom marksizmu, BIGZ, Beograd
 • Bhaskar, Roy (1997) A Realist Theory of Science, Verso, London.
 • Blaug, Mark (1992) The Methodology Of Economics, Or, How Economists Explain, Cambridge University Press, Cambridge UK
 • Bidet, Jacques (1988)  Što da se radi s Kapitalom?, Bibiloteka Naše teme, Zagreb
 • Bowles, Samuel (1985) Post-Marxian Economics: Labour, Learning and History,  Social Science Information, 24(3)
 • Carchedi, Guglielmo (1992) Frontiers of Political Economy, Verso, London
 • Freeman, Alan (1996) The Psychopathology of Walrasian Marxism, u: Marx and non-equilibrium economics. Edward Elgar, Cheltenham, UK, ur. Alan Freeman i Guglielmo Carchedi
 • Freeman, Alan et al (ur.) (2004) The New Value Controversy and the Foundation of Economics, Edward Elgar, Cheltenham
 • Freeman, Alan (2010) Marxism without Marx, Capital & Class, 34(1)
 • Foley, Duncan (1986) Understanding Capital, Harvard University Press, Cambridge MA & London UK
 • Gunn, Richard (1989) Marxism and Philosophy: a Critique of Critical Realism 37(2)
 • Hall, Stuart (2003) Marx’s Notes on Method: A Reading of the 1857 Introduction, Cultural Studies, 17(2)
 • Heinrich, Michael (2012) An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital, Monthly Review Press, New York
 • Kliman, Andrew (2007) Reclaiming Marx’s Capital, Lexington Books, Plymouth UK
 • Lapavitsas, Costas (2003) Social Foundations of Markets, Money, and Credit, Routledge, New York
 • Lebowitz, Michael (2003) Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class, Palgrave Macmillan, New York
 • Murray, Patrick (1988) Marx’s Theory of Scientific Knowledge, Humanities Press International, Atlantic Highlands
 • Roberts, John Michael (2006) Method, Marxism and Critical Realism u: Realism, Philosophy and Social Science, Palgrave Macmillan, New York, ur. Kathryn Dean et al
 • Rosdolsky, Roman (1975) Prilog povijesti nastajanja Marxova Kapitala, Izdavački centar ‘Komunist’, Beograd
 • Isaak Iljič Rubin (1978) Ogledi o Marxovoj teoriji vrijednosti, Stvarnost, Zagreb
 • Saad-Fihlo, Alfredo (2002) The Value of Marx, Routledge, London & New York
 • Sayer, Derek (1979) Marx’s Method, Harvester, Hassocks
 • Smith, Tony (1997) Marx’s Theory of Social Forms and Lakatos’s Methodology of Scientific Research Programs u: New investigations of Marx’s method, 1997, Humanities Press, Atlantic Highlands, ur. Fred Moseley i Martha Campbell
 • Starosta, Guido (2008). The Commodity-Form and the Dialectical Method: On the Structure of Marx’s Exposition in Chapter 1 of Capital, Science & Society, 72(3)