logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz metodike nastave filozofije II

Naziv kolegija: Seminar iz Metodike nastave filozofije I I
Nastavnik: dr. sc. Raul Raunić
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar 2011/12, 2 sata nastave tjedno
Status: obvezatni za nastavnički smjer
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završeni preddipolomski studij
Cilj kolegija: Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode, komunikacijske vještine i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju
Korištene metode: uvodna izlaganja, dijalog, rasprave, rad u skupinama, vježbe
Sadržaj kolegija:  Raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike

Obrada zadanih tema kroz kratka uvodna izlaganja studenata, nakon kojih slijede analize i diskusija. Redosljed tema:

 • Moralna ideja jednakosti
 • Kierkegaard
 • Kantova etika
 • Rat i mir u etičkoj perspektivi
 • Nietzsche
 • Politika i fenomen prljavih ruku
 • Marx
 • Etika medija
 • Ljudska prava
 • Odgovornost
 • Rawls
 • Etička argumentacija
 • Terorizam
 • Kozmopolitizam
 • Analiza rada i zaključna rasprava

Literatura: Stručna literatura shodno odgovarajućoj temi, metodička literatura prema popisu uz syllabus predavanja iz Metodike nastave filozofije

Studentske obveze: redovito pohađanje i sudjelovanje u radu seminara, kratko uvodno izlaganje i pisani rad

Način praćenja uspješnosti izvedbe kolegija: diskusije, konzultacije i sveučilišna anketa