logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Teorija spoznaje – seminar: Foucault i problemi liberalnog guvermentaliteta

Naziv predmeta: Teorija spoznaje – seminar: Foucault i problemi liberalnog guvermentaliteta
ECTS: 3 boda
Status i vrsta kolegija: izborni seminar
Trajanje: 1 semestar
Jezik: hrvatski
Cilj: upoznavanje s kasnom fazom rada francuskog filozofa Michela Foucaulta, te povezivanje epistemološke analize s političkom teorijom uz osvrt na povijest ideja.
Sadržaj: kolegij je usmjeren ka čitanju Foucaultovih predavanja na Collège de France u razdoblju od 1976. do 1979. godine.  Predavanja posvećena liberalnom guvernmentalitetu i biopolitici biti će analizirana kao zaseban dio Foucaultovog opusa, odnosno posebna faza u kojoj sam autor iznova razmatra i nastoji preoblikovati ranije uspostavljene koncepte znanja i moći, režima istine, discipline, nadgledanja i kažnjavanja. Ta su preispitivanja rezultat istraživanja  povijesti liberalizma, ne samo u vidu političkog sadržaja tog pojma, nego i posebne epistemološke problematike u okviru koje se on javlja. Kolegij će pokriti ključna predavanja iz akademske godine 1977-78 i 1978-79, obuhvaćajući kretanje liberalne misli od fiziokrata do suvremene neoliberalne teorije
Mjesto kolegija u curriculumu studija filozofije: kolegij se bavi čitanjem autora koji već ima svoje mjesto unutar filozofijskog korpusa druge polovine dvadesetog stoljeća, ali je usmjeren na jedan razmjerno uski dio ukupnog rada Michela Foucaulta. Kolegij je namijenjen studentima viših godina kojima su socijalna i historijska epistemologija, te  politička teorija područje interesa, ili su pak zainteresirani za proučavanje rada Michela Foucaulta.
Način provjere znanja: pismeni izvještaji o praćenju rada (izvještaji o čitanju), sudjelovanje u diskusiji
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (maksimalno 3 izostanka, obavezan kolokvij) i praćenje rada u kolegiju (izvještaji o čitanju u kolegiju, ca. 2 kartice), konzultacije; studentska anketa

Sadržaj kolegija

1.     Uvod u kolegij

2.     Metodološke napomene (Michel Foucault: Security, Territory, Population; Predavanje 11.1.1978)

3.     Metodološke napomene (Michel Foucault: Security, Territory, Population,  Predavanje 18.1.1978)

4.     Epistemologija liberalizma: stanovništvo (Michel Foucault: Security, Territory, Population; Predavanje 25.1.1978)

5.     Epistemologija liberalizma: statistika ( Ian Hacking: How should we do the history of statistics)

6.     Guvernmentalitet (Michel Foucault: Security, Territory, Population; Predavanje 15.3.1978)

7.     Guvernmentalitet (Michel Foucault: Security, Territory, Population; Predavanje 5.4.1978)

8.     Epistemologija liberalizma: sažetak predavanja iz 1977-78 (Michel Foucault, The Birth of Biopolitics; Predavanje 10.1.1979)

9.     Epistemologija liberalizma: tržište kao mjesto veridikcije (Michel Foucault, The Birth of Biopolitics; Predavanje 17.1.1979)

10.  Liberalizam i strah od države (Michel Foucault, The Birth of Biopolitics; Predavanje 31.1.1979)

11.  Ordoliberalizam (Michel Foucault, The Birth of Biopolitics; Predavanje 14.2.1979)

12.  Neoliberalizam: tehnologija upravljanja (Michel Foucault, The Birth of Biopolitics; Predavanje 21.2.1979)

13.  Američki neoliberalizam (Michel Foucault, The Birth of Biopolitics; Predavanje 14.3.1979)

14.  Proizvodnja znanja i autonomija ekonomskog polja (Michel Foucault, Society Must Be Defended; Predavanje 25.2.1976)

15.  Završna diskusija