logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Odabrane teme filozofije psihologije

Naziv kolegija: ODABRANE TEME FILOZOFIJE PSIHOLOGIJE
Nastavnik, -ca, -ci: prof. dr. sc. Lino Veljak; dr. sc. Barbara Stamenković, v. asist.
ECTS-bodovi: 3
Jezik:  hrvatski
Trajanje: jedan semestar, zimski
Status: izborni kolegij za studente filozofije 3., 4. i 5. godine  te studente psihologije
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija: odlično poznavanje engleskog jezika
Cilj  kolegija i njegova uloga u ukupnom kurikulumu: Kolegij pruža uvid u rastuću interdisciplinarnost  u istraživanju psiholoških fenomena i upoznaje studente s intenzivnim i divergentnim istraživačkim područjem suvremene filozofije psihologije koje se bavi kako prirodom psihologijskih objašnjenja, odnosom psihologije i neuroznanosti, pitanjima prirode kognicije, reprezentacije, modularnosti, nativizma, tako i problemima svijesti, osobnog identiteta, moralnog djelovanja, itd. Svojom tematikom kolegij je nemijenjen studentima filozofije zainteresiranima za pitanja uma kao i filozofiji naklonjenim studentima psihologije. Kolegij daje pregled glavnih tema, problema, koncepata i debata u suvremenoj filozofiji psihologije demonstrirajući rastući trend sintetiziranja empirijskih i konceptualno-analitičkih pristupa u istraživanju uma.
Korištene metode: seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada
Način polaganja ispita: seminarski rad i evaluacija ukupnog rada u seminaru
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija
Sadržaj kolegija:

 • istraživanje snova: sintetiziranje fenomenologije i fiziologije, empirijskih i konceptualnih pristupa u istraživanju uma
 • primjeri upotrebe empirijskih metoda u promišljanju tradicionalnih pitanja u moralnoj teoriji
 • misaoni eksperimenti u istraživanjima osobnog identiteta
 • što je zapravo “folk” psihologija, tj. kako razumjeti svakodnevni govor o mentalnim stanjima
 • odnos između psihologije i neuroznanosti: redukcionizam vs. eksplanatorna ekstenzija
 • poimanja kognitivne arhitekture: komputacijski funkcionalizam vs. konekcionizam vs. otjelovljena kognicija
 • nemodularnost centralne kognicije vs. modularnost perifernog sistema vs. masivna modularnost
 • nativizam vs. empirizam u objašnjavanju psiholoških fenomena
 • kognicija i reprezentacija: priroda i uloga reprezentacija, reprezentacija i mozak
 • racionala i problemi evolucijskih modela u psihologiji
 • teorije razvoja i učenja: jedinice analize i nivoi objašnjenja, “priroda – odgoj” debata, tipovi učenja, dinamičke teorije razvoja i teorije otjelovljenog učenja
 • poimanje svijesti: konceptualno određenje svijesti (“svjesnost bića” vs. “svjesnost stanja”; qualia, subjektivnost, fenomenalnost, intencionalnost), perceptivni vs. kognitivni sadržaj svijesti, “split-brain” sindrom i struktura svijesti, kriteriji za pripisivanje svjesnosti, pitanje funkcionalne redukcije svijesti

 

LITERATURA:

Sutton, J. Dreaming. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Nado, J., Kelly, D. i Stich, S. Moral judgment. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Schechtman, M. Personal identity. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Ravenscroft, I. Is folk psychology a theory? U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Hardcastle, V. G. The interface between psychology and neuroscience. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Bickle, J. Cellular and subcellular neuroscience. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Polger, T. W. Computational funcionalism. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Sharkey, A. J. C. i Sharkey, N. Connectionism. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Adams, F. i Aizawa, K. Embodied cognition and the extended mind. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Gottschling, V. Modularity. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Samuels, R. Nativism. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Ryder, D. Problems of representation: nature and role. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Markman, A. B. Representation and the brain. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Laakso, A. Development and learning. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Bayne, T. Consciousness. U: Symons, J. i Calvo, P. (2012). The Routledge Companion to Philosophy of Psychology. London i New York: Routledge, Taylor and Francis Group.