logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ontologija II

Naziv predmeta: Ontologija II
Nositelj i izvoditelj: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar,  2 sata tjedno
Status: obvezni
Oblik nastave: predavanja s diskusijom
Uvjeti: ispunjene sve obveze na kolegiju Ontologija I
Ispit: usmeni, na kraju kolegija
Opis predmeta: Temeljne orijentacije u klasičnoj i suvremenoj teorijskoj filozofiji. Monizam vs. pluralizam. Pitanje o dualizmu. Racionalizam vs. iracionalizam, idealizam vs. realizam. Dogmatizam, relativizam i kritičko mišljenje. Tipologija lažnih alternativa. Dvoznačnost pojma metafizika. Otvorene i prikrivene inačice metafizika. Vrste kritike metafizike o novijoj i suvremenoj filozofiji. Metafizika i povijesno mišljenje
Cilj: Studenti viših godina filozofije posredstvom kolegija sistematiziraju pojmovlje relevantno za filozofiju u cjelini, posebno za ontologiju kao opću metafiziku i kao transmetafizičku disciplinu teorijske filozofije, te posredstvom analize bitnih ili karakterističnih orijentacija, autora i problema stječu pretpostavke za razvijanje sposobnosti samostalnog filozofijskog mišljenja.
Vrednovanje kolegija: konzultacije, studentska anketa

 

Sadržaj kolegija

  • Ontologija i metafizika (metafizika kao disciplina i kao oznaka za orijentaciju)
  • Danost i novo
  • Monizam, dualizam i pluralizam
  • Racionalizam vs. iracionalizam
  • Idealizam vs. dualizam
  • Lažna alternativa: dogmatizam ili relativizam
  • Kritika i nadmašivanje metafizike u novijoj i suvremenoj filozofiji (Kant, klasični njemački idealizam, Marx, Comte, Nietzsche, Heidegger, Carnap, Popper, povijesno mišljenje)
  • Može li se metafizika uopće prevladati? Argumentacija pro et contra
  • Zadaća ontologije u kontekstu cjeline teorijske i praktičke filozofije