logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz povijesti filozofije: Platon II (Symposion)

Naziv predmeta: Povijest filozofije
Naziv kolegija: Seminar iz povijesti filozofije: Platon, Symposion
Nositelj/izvođač: prof. dr. sc. Branko Despot
ECTS bodovi: 3
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: ljetni semestar 2011/2012, 2 sata tjedno
Status: izborni
Oblik nastave: seminar

 

Sadržaj kolegija po tjednima:

1. uvod

2. nužnost  filozofiranja

3. govor/i erosa

4. Fedar /eros kao najstariji bog/

5. Pausanija /nebeski i zemaljski eros/

6. Eriksimah /eros u svemu/

7. Aristofan /eros raskoljenog čovjeka/

8  Agaton /eros je najmlađi bog/

9. Sokrat /eros nije bog/

10. istina erosa

11. ono demoničko – ono filozofirajuće

12. Alkibijad /Sokrat kao živi eros, filósofos/

13. filozofija, tragedija i komedija