logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije: Spinoza

Naziv predmeta/kolegija: Povijest filozofije: Spinoza
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: 1 semestar (ljetni semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno)
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Opis kolegija: Na ovom kolegiju studenti će imati priliku upoznati se s osnovama Spinozina filozofiranja. Težište će biti na Spinozinu učenju o biti čovjeka, te odnosu čovjeka i prirode. Sadržaj kolegija će se izlagati na način koji bi trebao omogućiti lakše razumijevanje novovjekovne filozofije.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio jedinstvenog predmeta Povijest filozofije I-VI i unutar njega pripada obradi filozofije u ranom novom vijeku. Kolegij sadrži dio gradiva iz kojega se polaže drugi od triju ispita iz Povijesti filozofije. U užem smislu kolegij predstavlja uvod u studij Spinozine filozofije.
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu, polaganje pismenog testa i kolokvija
Način provjere znanja: konzultacije, pismeni test, kolokvij

 

Sadržaj kolegija po tjednima:

–       upoznavanje, napomene o načinu rada i obvezama

–       napomene o Spinozinu shvaćanju filozofije

Spinozino poimanje:

–       znanja

–       metode

–       supstancije

–       Boga

–       prirode

–       ideja

–       duše i tijela

–       percepcije općenito

–       istinitog i lažnog razabiranja

–       afekata

–       bezuvjetne ljubavi

–       slobode

 

Primarna literatura:

  • Spinoza, B. de., Etika, Zagreb, 2000.

Sekundarna literatura:

  • Nadler, S., Spinoza’s Ethics. An Introduction, Cambridge, 2006.
  • Hampe, M. / Renz, U. / Schnepf R., Spinoza’s Ethics. A Collective Commentary, Leiden-Boston, 2011.

Izdanje izvornog teksta:

  • Spinoza, B. de., Opera quotquot reperta sunt, Recognoverunt Johannes van Vloten, Jan Pieter Nicolaas Land, M. Nijhoff, Hagae Comitum, 1882-1883, 21895, 31914.