logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz filozofije politike: Rat i mir

Naziv predmeta: Filozofija politike
Naziv kolegija: Seminar: Rat i mir
ECTS: 3 boda
Nastavnik: doc. dr. Raul Raunić
Jezik: hrvatski
Trajanje : ljetni semestar
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis u kolegij: položen ispit iz Suvremene filozofijske terminologije
Ispit: usmeni
Cilj kolegija: 1.) osvijestiti moralne aspekte rata koji uključuju: a) konstrukciju i tipologiju neprijatelja kao političkog objekta; b) moralnu problematičnost nasilja; c) osobnu i kolektivnu odgovornost.  2.) analizirati: a) historijske i suvremene teorije opravdanog rata, političkog realizma i pacifizma; b) moralnu problematičnost terorizma. 3.) raščlaniti i istaknuti etičku i političku vrednotu mira. S postignućem navedenih ciljeva nastoji se stvoriti razboriti normativni okvir za etičku i javno-moralnu prosudbu nasilnih političkih konflikata.
Studentske obveze: Pohađanje seminara i izrada seminarskog rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje: Teorije opravdanog rata i vrednota mira

2.) Što je neprijatelj?

3.) Tipologija neprijatelja: bliski neprijatelj

4.) Skriveni neprijatelj ili teorija zavjere

5.) Apsolutni neprijatelj ili kozmički rat protiv zla

6.) Konceptualni i medijski neprijatelj

7.) Rat i moral

8.) Što je terorizam?

9.) Terorizam, pravdan rat i krajnja nužnost

10.) Terorizam, državni terorizam i pravo na vođenje rata

11.) Pravedan odgovor na međunarodni terorizam

12.) Retorika rata dobra protiv zla

13.) Dekonstrukcija neprijatelja

14.) Međunarodna pravednost i vrijednost mira

15.) Zaključna rasprava

Obavezna literatura:

 • Conesa, Pierre, Proizvodnja neprijatelja, Timpress, Zagreb 2012.
 • Kant, Immanuel, „Prema vječnom miru“ u: Pravno politički spisi, Politička kultura, Zg.2000
 • Puhovski , Žarko, „Rat – nastavak moralnosti drugim sredstvima“, u: P. Matvejević: Književnost, kultura, angažman, Prometej, Zagreb 2003.
 • Terorizam i pravednost, (ur. Coady i O’Keefe), Kruzak, Zagreb 2004.

Preporučena literatura:

 • Bruneteau, B., Stoljeće genocida, Politička kultura, Zagreb 2005.
 • Coady, T., Morality and Political Violence, C.U.P. Cambridge 2008.
 • Coker Ch., Ethics and War in the 21.st Century“, Routledge 2008.
 • Heinze, E., Waging Humanitarian War, Suny Press, New York 2009.
 • Held,  V., How Terrorism is Wrong:Morality and Political Violence, O.U.P. Oxford, 2008.
 • May, L., War: Essays in Political Philosophy, C.U.P., Cambridge 2008.
 • McMahan, J., Killing in War, Clarendon Press, Oxford 2009.
 • Media et War, (ed. N. Skopljanac), Centar for transition, Beograd 2000.
 • Nathanson, S., Terrorism and The Ethics of War, C. U. P., Cambridge 2010.
 • Norman, R., Ethics, Killing and War, C. U. P. 1995.
 • Primorac, I., „Što je terorizam“ u: Filozofija na djelu, HFD, Zagreb 2001.
 • Puhovski, Ž., „Tolerancija u civilnom društvu“ u: Tolerancijom protiv mržnje, HHO, 1977.
 • Schmitt C., „Pojam politike“, Matica hrvatska , Zagreb 1943.
 • Tuck, R., The Rights of War and Peace, O. U. P. Oxford 2002.
 • Walzer, M., Arguing about War, Yale U.P., N. Haven 2004.
 • Walzer, M., Just und Unjust Wars, Basic Books, New York 1977.