logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Logika za filozofiju (Seminar iz logike II)

Naziv kolegija: Logika za filozofiju (seminar iz Logike II)
Nastavnici: doc. dr. sc. Davor Lauc
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija: nema
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima, rezultatima i tehnikama simboličke i filozofske logike koji se rabe u suvremenim filozofskim diskusijama.
Opis kolegija: Seminar logike I – u zimskom semestru 2013. obrađuje četiri cjeline:
–       pojam skupa i broja u filozofiji i logici,  pojam beskonačnosti, hijerarhija beskonačnosti, logički paradoksi
–       problem modalnosti – mogućnosti i nužnosti, mogući svjetovi, analitičnost i apriornost, modalna logika
–       vjerojatnost, objektivna i subjektivna vjerojatnost, uvjetna vjerojatnost i Bayesov teorem, kauzalnost i korelacija
–       sintaksa i semantika, osnovni rezultati metalogike, Gödelov teorem
Osim upoznavanja studenata s osnovnim rezultatima logike izravno potrebnim za samostalno izučavanje suvremene filozofije, cilj je i ponoviti odnosno upotpuniti poznavanje ostalih područja logike, te pripremiti slušače na ljetni semestar u kojemu bi se obradile naprednije teme. Ovisno o predznanjima te interesima polaznika kolegija, moguće su značajnije promjene tema i terminskog plana seminara.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj se kolegij u opći kurikulum studija filozofije uklapa kao uvodni kolegij za studente zainteresirane za samostalno izučavanje suvremenih radova iz logike, filozofije znanosti, spoznajne teorije, filozofije uma i povezanih filozofskih disciplina i područja.
Korištene metode: U ovom će se kolegiju primjenjivati seminarski rad, kao i studentski seminarski radovi za koje će studenti proučiti preporučenu literaturu, a zatim izložiti kolegama, nakon čega će slijediti razgovor o temi i rješavanje logičkih problema.

 

Sadržaj kolegija / teme seminarski radova:

1.

U prvom terminu kolegija održat će se uvodno predavanje o temama seminara kao i dogovor o podijeli dužnosti odnosno tema.

2.

Naivna teorija skupova i Russellov paradoks

3.

Beskonačni skupovi

4-5.

Vrste beskonačnosti

6.

Što je istina?

7-8.

Mogući svjetovi

9-10.

Imenovanje i nužnost

11-12.

Što je vjerojatnost?

12-13.

Uvjetna vjerojatnosti i bayesanizam

14-15.

Korelacija i uzročnost

16.

Sintaksa i semantika

17-18.

Valjanost i potpunost

19-20.

Teorije i Gödelov teorem

 

Literatura:

Obvezatna:

  • Papineau, David (2012) Philosophical Devices – Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets. Oxford University Press.

Dopunska:

  • Steinhart, Eric (2009) More Precisely – The Math you Need to do Philosophy. Broadview press.
  • Baggini, Julian. Fosl, Peter S. (2010) The Philosopher’s Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Wiley.
  • Gabbay, Dov at al. (2001-2010) (ur.), Handbook of Philosophical Logic.
  • Hausman, Alan at al (2009) Logic and Philosophy: A Modern Introduction. Cengage Learning.