logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar logike I – Logika, ontologija i semantički web

Naziv kolegija: Seminar logike I – Logika, ontologija i semantički web
Nastavnici:  Davor Lauc
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija: nema
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima, rezultatima i tehnikama nove discipline nastale na razmeđu logike, računarstva i informacijskih znanosti te tradicionalnih filozofskih disciplina poput ontologije. Ovo interdisciplinarno područje naziva se semantički web, odnosno i web ontologije, web 3.0, povezani podaci (engl. Linked data).

Seminar logike I

u zimskom semestru ak. godine 2014/15. obrađuje sljedeće cjeline: (Ovisno o predznanjima te interesima polaznika kolegija, moguće su značajnije promjene tema i terminskog plana seminara.)

Motivacija i uvod u semantički web:  Tradicionalno, filozofi nakon školovanja traže zaposlenje u školstvu, ponekad u znanosti i medijima. Neki smatraju da je ovo područje nova prilika za filozofe, pa su skovali i slogan: „Filozofa u svaku organizaciju“. Ima i filozofa koji smatraju da će se zbog semantičkog weba ontologija odvojiti od filozofije i postati nezavisna znanost, po uzoru na npr. psihologiju u 19. stoljeću.  U uvodnom dijelu seminara, prvih tri do četiri termina, razmatrat će se ti stavovi te analizirati osnovne ideje semantičkog weba, te dogovoriti raspored zaduženja.

Odabrane teme semantičkog weba: Semantičko modeliranje, RDF, RDF shema, OWL,  SPARQL.

Logika i semantički web: Logika prvog reda i problem odlučivosti. Složenost postupka odlučivanja za slabije logike. Opisne logike. OWL i povezani logički sustavi. Tradicionalna logika, moderna logika i semantički web.

Ontologija i semantički web: Logika i ontologija (Frege, Russell, Wittgenstein); Eksternalistička i internalistička ontologija (Quine, Carnap, Putnam). Kritika logičke ontologije (B. Smith) Inženjerska ontologija.

Filozofija jezika i semantički web: Pojam i predmet, Problem definicije, Problem značenja. Problem osobnih imena. Problem neodređenosti prijevoda.

Filozofija znanosti i semantički web: Ontologije znanosti. Redukcionizam i enciklopedija ujedinjenih znanosti. Može li ontologija biti zasebna znanost?