logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar logike II – Modalna logika

Naziv kolegija: Seminar logike II – Modalna logika
Nastavnici:
  Davor Lauc
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija: nema
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima, rezultatima i tehnikama modalne logike. Studenti bi trebali usvojiti, razumjeti i znati primijeniti pojmove, zakone i tehnike modalne logike sudova, te upoznati osnovne sustave (T,D,K,S4,S5) modalne logike sudova.

Seminar logike II

u ljetnom semestru ak. godine 2014/15. na seminaru logiku obrađuju se sljedeće cjeline: (Ovisno o predznanjima te interesima polaznika kolegija, moguće su značajnije promjene tema i terminskog plana seminara.)

 1. Aksiomatski sustavi logike sudova i semantika (ponavljanje)
 2. Osnove ideje semantike modalne logike
 3. Aksiomatski sustavi modalne logike sudova: sustavi K,T,D
 4. Aksiomatski sustavi modalne logike sudova: sustavi S4, S5
 5. Tehnike provjere valjanosti
 6. Konjunktivna normalna forma
 7. Dokaz potpunosti
 8. Striktna implikacija i kondicionali
 9. Imenovanje i nužnost
 10. Temporalna logika
 11. Deontička logika
 12. Epistemička logika

Obvezna literatura:

Hughes, G. E.; Cresswell, M. J.  (1996) A New Introduction to Modal Logic,  Routledge