logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika-seminar: Etički aspekti konfucijanizma

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Etički aspekti konfucijanizma
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Hrvoje Jurić / Krešimir Babel, zn. nov.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, grupni rad, rasprava
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata i aktivnosti u seminaru
Cilj kolegija: Upoznavanje studenata kako s temeljnim pojmovima i povijesnim razvojem konfucijanske misaone tradicije tako i s potencijalima i specifičnim problemima komparativnog pristupa međukulturnom istraživanju u filozofiji. Razvijanje sposobnosti kritičke refleksije o pitanju kulturne uvjetovanosti filozofijskih i svjetonazornih perspektiva, te razvijanje kritičkog mišljenja i argumentacijskih sposobnosti kroz seminarske rasprave.

Opis kolegija:

Temi osnovnih etičkih načela u konfucijanizmu pristupit će se kroz tri tematska okvira:

U prvome dijelu (6-7 sesija), na temelju izvornih tekstova i sekundarne literature, obrađivat će se temeljni pojmovi konfucijanizma (ren, li, yi itd.) te ključne figure i djela u povijesnom razvoju od Konfucija (Analekti), Učenja o sredini (Zhong yong), Velikog učenja (Da xue), preko Mencija i Xun Zia do neokonfucijanizma (Zhu Xi, Wang Yangming).

U drugom dijelu (3-4 sesije) razmatrat će se suvremeni pokušaji oživljavanja konfucijanizma, te značaj i potencijale konfucijanističke perspektive u suočavanju s važnim pitanjima današnjice poput ljudskih prava, ekologije i bioetičkih problema.

Posljednji dio (3-4 sesije) tematizirat će mogućnosti i probleme komparativnog pristupa kroz usporedbe s tradicionalnim etičkim pozicijama zapadne filozofije (etika vrlina, deontološka etika), kao i samim pitanjem karaktera konfucijanske misaone tradicije (filozofija? etička pozicija? religija? politička ortodoksija?).

Literatura:

 • Wing-Tsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton: Princeton University Press, 1963.
 • Chinese Text Project, http://ctext.org/.
 • Xinzhong Yao, An Introduction to Confucianism, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
 • Fung Ju-Lan, Istorija kineske filozofije, Nolit, Beograd 1971.
 • Bo Mou (ur.), Routledge History of Chinese Philosophy, Oxon (UK) / New York (USA): Routledge, 2009
 • Benjamin I. Schwartz, The World of Thought in Ancient China, Cambridge: Harvard University Press, 1985.
 • David L. Hall, Roger T. Ames, Thinking through Confucius, Albany: SUNY Press, 1987.
 • Chung-Ying Cheng, Nicholas Bunnin (ur.), Contemporary Chinese Philosophy, Oxford (UK) / Malden (USA): Blackwell, 2002.
 • John Makeham (ur.), New Confucianism. A Critical Examination, New York: Palgrave Macmillan, 2003.
 • Tu Wei-ming, Humanity and Self-Cultivation. Essays in Confucian Thought, Boston: Cheng & Tsui Company, 1998.
 • David Wong, “Chinese Ethics”, http://plato.stanford.edu/entries/ethics-chinese/.
 • Karyn N. Lai, “Confucian Moral Thinking”, Philosophy East and West, 45, 2, 1995, str. 249-272.
 • Kwong-loi Shun, David B. Wong (ur.), Confucian Ethics. A Comparative Study of Self, Autonomy and Community, New York: Cambridge University Press, 2004.
 • Ruiping Fan (ur.), Confucian Bioethics, New York: Kluwer, 2002.
 • Tu Wei-ming, “The Ecological Turn in New Confucian Humanism”, Daedalus, 130, 4, 2001, str. 243-264.
 • Bo Mou (ur.), Comparative Approaches to Chinese Philosophy, Hants (UK) / Burlington (USA): Ashgate, 2003.
 • David Wong, “Comparative Philosophy: Chinese and Western”, http://plato.stanford.edu/entries/comparphil-chiwes/.
 • Wu Xiaoming, Filozofija i Zhexue. Put k drugome i natrag, Zagreb: Odjel za orijentalistiku Hrvatskog filološkog društva / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.
 • Rein Raud, “Philosophies versus Philosophy: In Defense of a Flexible Definition”, Philosophy East and West, 56, 4, 2006, str. 618-625.
 • Carine Defoort, “Is ‘Chinese Philosophy’ a Proper Name? A Response to Rein Raud”, Philosophy East and West, 56, 4, 2006, str. 618-625.