logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Spinoza: Traktat o poboljšanju razuma

 • Naziv predmeta/kolegija: Spinoza, Traktat o poboljšanju razuma
 • Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.
 • ECTS bodovi: 3 ECTS boda
 • Nastavni jezik: hrvatski
 • Trajanje kolegija: 1 semestar (ljetni semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno)
 • Status kolegija: izborni
 • Oblik nastave: seminar
 • Uvjet: nema posebnog uvjeta
 • Opis kolegija: Spinozin Traktat o poboljšanju razuma predstavlja svojevrstan uvod u njegovu filozofiju. Tumačenjem Traktata studenti će moći razumjeti Spinozino poimanje filozofije kao ontologički utemeljene znanosti, pojmljene kao liječništvo koje se odnosi na dušu (medicina animi). Radi se o pravilima na osnovi kojih je moguće ostvariti najbolji način života.
 • Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: kolegij služi kao uvod u studij filozofije, a prije svega kao uvod u studij novovjekovne filozofije, te je povezan s dijelom gradiva iz  predmeta Povijest filozofije I-VI.
 • Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu, izrada seminarskog rada
 • Način provjere znanja: konzultacije, seminarski rad

Sadržaj kolegija po tjednima:

–       uvod

–       općenito o Traktatu

–       ljudsko savršenstvo

–       smisao ozbiljenja svrhe filozofije

–       postupak ozbiljenja svrhe filozofije

–       medicina animi

–       razlika između zamišljanja i čistog mišljenja

–       nerazabiruća priroda duše

–       ustegnuće duha od svega što nije istinita ideja

–       pravila ispravne spoznaje

–       sređenost razabiranja

–       geometrijska metoda demonstracije

–       stupnjevi metode

–       oslobođenje

 

Primarna literatura:

 • Spinoza, B. de., Traktat o poboljšanju razuma i o putu kojim se najbolje stremi pravom spoznavanju prirode, Izdanja Antibarbarus (Bibliteka Latina & Graeca), Zagreb, 2006.

Sekundarna literatura:

 • Spinoza on Knowledge and the Human Mind. Papers Presented at The Second Jerusalem Conference (Ethica II), Ed. Yirmiyahu Yovel, E. J. Brill, Leiden, New York, Koln, 1994.

Izdanje izvornog teksta:

 • Benedicti S. de., Tractatus de intellectus emandatione: et de via, qua optime in veram rerum cognitionem dirigitur, u: Benedicti S. de., Opera quotquot reperta sunt, vol. 1., Recognoverunt Johannes van Vloten, Jan Pieter Nicolaas Land, M. Nijhoff, Hagae Comitum, 1882-1883, 21895, 31914.