logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Suvremena estetika: Pitanja estetike

Naziv predmeta: Suvremena estetika
Naziv kolegija: Pitanja suvremene estetike
Nastavnica: prof. dr. Gordana Škorić / prof. dr. Nadežda Čačinovič
ETCS: 6 bodova, za studente ostalih grupa prema njihovim programima za izborne predmete
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 4 sata tjedno (iznimno 2 sata zbog dugotrajnog bolovanja prof. dr. Gordane Škorić)
Status: izborni za studente filozofije, izborni za ostale studente
Oblik nastave: predavanja
Ispit: usmeni
Uvjeti za upis: upisan III. semestar studija filozofije i ostalih studija.
Opis predmeta: izborna su predavanja namijenjena studentima s posebnim interesom za estetiku. Teme i obvezna literatura zasnivaju se na problemima refleksije o umjetnosti i lijepome 20. stoljeća i na uspostavljanju dijaloga s teorijom književnosti, likovnih i glazbenih umjetnosti odnosno audiovizualnih medija.
Cilj: Suvereno snalaženje u suvremenom teorijskom krajoliku.

Sadržaj kolegija:

1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija, literaturom i načinima rada.

2. Problematiziranje promjena paradigmi u razumijevanju umjetnosti u  povijesti filozofije

3. Osporavanje estetičkog pristupa

4.  Umjetnost u kontekstu

5.  Lingvistička paradigma

6. Vizualni obrat

7. Suvremena  umjetnost i razumijevanje lijepog

8.Suvremena umjetnost i razumijevanje ružnog

9. Mediji i umjetnost

10. Pojam autorstva, pojam kreativnosti

11. Kritika eurocentričnosti

11.Značenje Waltera Benjamina

12. Filozofija umjetnosti danas: A. C. Danto

13. Grassijevo razumijevanje mašte

14. Završna diskusija

 

Suvremena estetika- ispitna literatura

 Obvezna 

 • R. Bubner, Estetsko iskustvo
 • E. Grassi, Moć mašte                                           
 • R. Barthes, Carstvo znakova
 • Vizualna kultura, ur. Ch. Jencks
 • A.C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg                 
 • P. Virilio, Brzina oslobađanja

Dodatna                    

 • W. Welsch, Äesthetisches Denken
 • G. Dorfles,  Kič
 • N. Goodman,  Jezici umjetnosti
 • R. Lachman, Phantasia, Memoria, Rhetorica
 • Nova filozofija umjetnosti, ur. D. Pejović
 • Za umjetnost, ur. G. Škorić