logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Teorija spoznaje – seminar: Epistemologija i vjerojatnost

Naziv predmeta: Teorija spoznaje – seminar: Epistemologija i vjerojatnost

Nositelj kolegija: prof.dr.sc.Borislav Mikulić

Nastavnik: Mislav Žitko, asistent

ECTS: 3 boda

Status i vrsta kolegija: izborni seminar

Trajanje: 1 semestar

Jezik: hrvatski

Cilj: upoznavanje s osnovnim pojmovima teorije vjerojatnosti i pripadajućim filozofijskim interpretacijama

Sadržaj: Kolegij će se uvodno baviti historijskim uvjetima nastanka vjerojatnosti kroz razmatranje problema s kojima su se susretali rani probabilistički autori, te društvenim posljedicama koje su proizašle iz širenja probabilističkog mišljenja. Središnji dio kolegija posvećen je definiranju i razmatranju osnovnih pojmova i postupaka teorije vjerojatnosti, i na temelju toga raspravi o različitim filozofijskim interpretacijama koje su pratile i oblikovale razvoj vjerojatnosti. Posljednje sesije seminara biti će usredotočene na moguću ulogu probabilizma u promišljanju tradicionalnih teorijskih problema poput opravdanja i slobodne volje

Način provjere znanja: pismeni izvještaji o praćenju rada (izvještaji o čitanju), sudjelovanje u diskusiji

Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (maksimalno 3 izostanka, obavezan kolokvij) i praćenje rada u kolegiju (izvještaji o čitanju u kolegiju, ca. 2 kartice), konzultacije; studentska anketa

 

Sadržaj kolegija

 1. Vjerojatnost: historijski uvod I
 2. Vjerojatnost: historijski uvod II
 3. Modeli i aksiomi vjerojatnosti I
 4. Modeli i aksiomi vjerojatnosti II
 5. Neovisnost i prebrojavanje
 6. Slučajna varijabla distribucije vjerojatnosti I
 7. Slučajna varijabla distribucije vjerojatnosti II
 8. Logička teorija vjerojatnosti (Keynes)
 9. Subjektivna interpretacija vjerojatnosti I (Bayes)
 10. Subjektivna interpretacija vjerojatnosti II (De Finetti)
 11. Frekvencijska interpretacija vjerojatnosti
 12. Popperov prilog interpretaciji vjerojatnosti
 13. Uloga probabilizma u teoriji opravdanja
 14. Determinizam, indeterminizam i sloboda volje
 15. Zaključna rasprava