logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz estetike: Umjetnost, umijeće razlikovanja i moda

Naziv kolegija: Umjetnost, umijeće razlikovanja i moda
Nositeljice: prof.dr.sc.Nadežda Čačinovič/prof.dr.sc.Gordana Škorić
ECTS bodovi : 3
Status: Izborn
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Oblik nastave: seminar

 

Sadržaj kolegija:

1.  Uvod

2. Rekapitulacija povijesti pojma umjetnosti

3. Sud i estetički sud

4. Pojam ukusa

5. Načini prisvajanja umjetničkog djela

6. Simbolički kapital i kulturni kapital

7. Povijest pojma mode

8. Mediji

9. Spektakl

 

Osnovna literatura:

  • Pierre Bourdieu, Distinkcija, Antibarbarus, Zagreb 2011
  • Lars Fr. H. Svendsen, Moda, TIM Press , Zagreb 2010