logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u egzistencijalizam

Naziv kolegija: Uvod u egzistencijalizam
Status: izborni seminar
Nositelj: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Barbara Stamenković, v. asist.
Uvjeti: nema
Ispit: ne
Ocjena: opisna
Cilj  kolegija: Kolegij upoznaje s bogatom i heterogenom egzistencijalističkom filozofijom na specifičan način upućivanja na psihoterapijski relevantne i inspirativne egzistencijalističke i fenomenološke ideje. Istovremeno se kritički promišljaju filozofska uporišta egzistencijalističko – humanističkih psihoterapija i ukazuje na problematične momente egzistencijalističkog i fenomenološkog diskursa koji predstavljaju ili bi mogli predstavljati izvore ograničenja i teškoća u psihoterapijskom radu.
Sadržaj kolegija:

 • prikaz egzistencijalizma i filozofije egzistencije
 • prikaz egzistencijalističkih psihoterapija
 • pregled inspirativnih egzistencijalističkih uporišta za humanistički, holistički i interpersonalno orijentirane psihoterapije
 • egzistencijalističko – fenomenološka psihoterapijska uporišta kao antiteza racionalističkoj i pozitivističkoj tradiciji, preispitivanje esencijalističkih i determinističkih psihologija i psihoterapija te njihova nadopuna ontološko -egzistencijalističko – dijaloškim dimenzijama
 • problem nedosljednosti i promjenjivosti pojmova u egzistencijalističko -fenomenološkom diskursu
 • problem pesimističnosti i usamljenosti ateističkog egzistencijalizma koji ne uspijeva stvoriti pretpostavke za uspostavu kvalitetnog terapijskog odnosa
 • problem iracionalnosti i metafizičnosti onto – teologija teističkih egzistencijalizama koji čine uporište odnosnih terapija
 • problem kvazivandiskurzivnosti i dogmatičnosti fenomenološkog pristupa psihoterapijskim fenomenima
 • problem fenomenološkog kvazisuspendiranja terapijskih očekivanja u “paradoksalnoj promjeni”
 • “cikloterapijski” karakter egzistencijalističko – humanističkih psihoterapija
 • problematiziranje inspirativne i ujedno problematične dvojnosti epistemološkog karaktera  fenomenološko – egzistencijalistički utemeljenih psihoterapija kao mješavine dijagnostike i tehnologije, fenomenologije i metafizičke onto – teologije teističkih egzistencijalizama

Građa za rad u kolegiju:

 • Breisach, E. (1962). Introduction to Modern Existentialism. New York: Grove Press, Inc.
 • Patrik, L. E. (2001). Existential literature: an introduction. Belmont, CA: Wadsworth/Thomas Learning.
 • Solomon, R. C. (1972). From Rationalism to Existentialism: The Existentialists and Their Nineteenth-Century Backgrounds. New York: Harper & Row.
 • Sutlić, V. (1989). Kako čitati Heideggera. Uvod u problematsku razinu „Sein und Zeit“-a i okolnih spisa. Zagreb: August Cesarec.
 • Cooper, M. (2003). Existential Therapies. London: Sage Publications Ltd.
 • Perls, F. S. (2007). Three Approaches to Psychotherapy, Part 2. http://www.youtube.com/results?search_query=Fritz+Perls+and+Gloria&oq=Fritz+Perls+and+Gloria&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=233132l236069l0l237653l11l11l0l1l1l1l278l1486l1.6.2l9l0
 • Rogers, C. R. (2007). Three approaches to Psychotherapy, Part 1. http://www.youtube.com/results?search_query=Carl+Rogers+and+Gloria&oq=Carl+Rogers+and+Gloria&aq=f&aqi=g4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=28399l35863l0l36161l28l26l2l9l9l1l518l3065l0.6.3.0.2.1l12l0
 • Buber, M. (1958). I and Thou. New York: Charles Scribner’ s Sons.
 • Buber, M. (1999). Healing Through Meeting. U: Buber Agassi, J. (ur.) Martin Buber on psychology and psychotherapy: essays, letters, and dialogue. New York: Syracuse University Press.
 • Buber, M. i Rogers, C. (1999). Martin Buber and Carl Rogers. U: Buber Agassi, J. (ur.) Martin Buber on psychology and psychotherapy: essays, letters, and dialogue. New York: Syracuse University Press.
 • Heidegger, M. (1985). Bitak i vrijeme. Zagreb: Filozofska biblioteka.
 • Marcel, G. (1949). The Philosophy of Existence. New York: Philosophical  Library.
 • Jaspers, K. (1967). Filozofija egzistencije. Beograd: Prosveta.
 • Tillich, P. (2000). The courage to be. New Haven i London: Yale University Press.
 • Yalom, I. D. (2002). The Gift of Therapy. An Open Letter to a New Generation of Therapists and Their Patients. New York: Harper Collins.
 • Rogers, C. R. (1985). Kako postati ličnost. Beograd: Nolit.
 • Sartre, J. P. (1983). Biće i ništavilo. Ogled iz fenomenološke ontologije I. Beograd: Nolit.
 • Sartre, J. P. (1983). Biće i ništavilo. Ogled iz fenomenološke ontologije II. Beograd: Nolit.
 • Sartre, J. P. (1981). Transcendencija Ega. U: Filosofski spisi. Beograd: Nolit.
 • Sartre, J. P. (1944). No Exit. http://www.scribd.com/doc/2925864/No-Exit-by-Jean-Paul-Sartre
 • Camus, A. (1987). Mit o Sizifu. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Camus, A. (1971). Pobunjeni čovjek. Zagreb: Zora.
 • Beisser, A. R. (1970). The paradoxical theory of change. http://www.gestalttherapy.org/faculty-publications.asp
 • Jacobs, L. (1989). Dialogue in Gestalt Theory and Therapy. The Gestalt Journal, 12, 25-67.