logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti




Uvod u filozofiju (opći)

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju I i II (opći)
Nositelji-nastavnici: doc. dr. Igor Mikecin, doc. dr. Marko Tokić
Status: izborni za studente drugih studijskih grupa; obavezan za studente 1. godine studija filozofije)
ECTS: 3+3 ECTS bodova
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje: zimski  i ljetni semestar, 2 sata tjedno
Oblik nastave: predavanja
Cilj: v. syllabe kolegija za studente filozofije
Obaveza studenata: pohađanje predavanja i referat

 

Uputa o sadržaju, literaturi i obavezama

Izborni kolegij za studente nefilozofskih grupa izvori se po istom programu i u istom opsegu kao za studente 1. godine filozofije. Za sadržaj, ispitnu literaturu i obaveze u  studenti nefilozofskih studijskih grupa trebaju usporediti postojeće syllabe kolegija koji su namijenjeni studentima 1. godine filozofije, ovisno o izboru konkretnog kolegija kod određenog nastavnika: