logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju II (M. Tokić)

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju II
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: ljetni semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Opis kolegija: Umjesto historijskog prikaza razvoja filozofije ili isticanja razlika između pojedinih filozofa u vezi problematiziranja postavki filozofije, svrha kolegija je upoznati jednu od najosnovnijih zadaća filozofije. Riječ je o istinskom obrazovanju.  Razumijevanje obrazovanja, polazeći od Platonova shvaćanja čišćenja duše i tijela, studentima omogućuje otkrivanje temeljnih pojmova filozofije, kao najviših vrijednosti života, te propitivanje tih pojmova pod vidom očuvanja unutarnjeg jedinstva filozofije.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij služi kao uvod u studij filozofije, a napose kao uvod u studij povijesti filozofije.
Nastavne metode: predavanje
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu
Način provjere znanja: pismeni testovi i konzultacije

Sadržaj kolegija po tjednima:

–       upoznavanje s načinom rada te radnim obvezama

–       kratke napomene o svrsi uvoda u filozofiju

–       odnos između filozofije i sofistike

–       obrazovanje

–       filozofijska umijeća čišćenja

–       sofistička umijeća čišćenja

–       novovjekovno poimanje čišćenja duše

–       filozofijsko poimanje savršenstva

–       izvanjsko dobro

–       unutarnje dobro

–       spas duše

–       odnos između religijskog i filozofijskog poimanja spasa duše

–       unutarnje jedinstvo filozofije

–       završna rasprava i evaluacija

Literatura:

  • Aristotel, O duši, u: Aristotel, O duši/Nagovor na filozofiju, Naprijed, Zagreb, 1996.
  • Descartes, R., Rasprava o metodi, Matica hrvatska, Zagreb, 1951.
  • Despot, B. Uvod u filozofiju, GHZ, Zagreb, 1988.
  • Kant, I., Antropologija u pragmatičnom pogledu, Breza, Zagreb, 2003.
  • Platon, Sofist, u: Platon, Protagora/Sofist, Naprijed, Zagreb, 1975.
  • Plotin, Protiv gnostika, u: Plotin, Eneade, NIRO ”Književne novine“, Beograd, 1984