logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Walter Benjamin

Naziv kolegija: WALTER BENJAMIN
Nastavnice: Prof.. dr. Gordana Škorić  / Prof. dr. Nadežda Čačinovič
ETCS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar, 2 sata tjedno
Status: izborni za studente filozofije, izborni za ostale grupe FF
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: nema uvjeta

Sadržaj kolegija:

1.Upoznavanje sa ciljevima i sadržajem seminara, literaturom i načinima rada.

2. Problematiziranje pristupa i teza W. B. Umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije, u: Estetički ogledi, str. 125.-151.

3.                                 «

5.  W.B., Pariz Drugog carstva u Baudleairea, II. Dokoličar (Flaneur) u: Estetički ogledi , str.43.-70.  (1927.-1939.)

6. III. Moderna, str. 70.-100. Uz to i: I. Boema, str.23.-43. te Centralni park, u: Estetički ogledi, str.101.-124.,(1939.) kao i O nekim motivima kod Baudleairea,(1939.)u: Walter Benjamin, Eseji, Nolit, Beograd, 1974.

7.   Mala povijest fotografije, u: Estetički ogledi, str.152.-165.

8.   O krizi romana, u: Estetički ogledi , str. 188. i 193. Pripovijedač, u: ibid., str.166.-187. i

9   W.B. Moskovski dnevnik    ev. Koreferati.

10   W.B. Uz kritiku sile

11.  W. B. Kritika umjetnosti u njemačkom romantizmu, od 9.-67.

12.                        «                               (od 71.-135. ev. koreferati)

13. W. B. Porijeklo njemačke žalobne igre. Spoznajnokritički predgovor, str.7.-33.

14.  W. B. Povijesno-filozofijske teze, u: Novi anđeo, str. 113.-124.

15.  Završna diskusija. Referati i koreferati

Napomena: Opis predmeta Estetika i Suvremena estetika , kao i literatura iz tih predmeta nalazi se na posebnim podstranicama.

Literatura:

Walter Benjamin: Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.; Novi anđeo, Antibarbarus, Zagreb, 2008.; Moskovski dnevnik, Veselin Masleša, Sarajevo,1986.; Jednosmerna ulica, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad,1989.; Kritika umjetnosti u njemačkom romantizmu, Naklada Jurčić, Zagreb, 2007.; Uz kritiku sile: eseji, SC Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1971.; Porijeklo njemačke žalobne igre, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.; Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt a. Main, 1991.; Walter Benjamin, Selected writings, Vol.1 (1913-1926), Harvard University Press, 1996: Vol.2 (1927-1934), Harvard University Press, 1999; vol.3 (1935-1938), Harvard University Press, 2002.; Walter Benjamin,  Arcades Project, Harvard University Press , 1999.

Uz  to i dopunska literatura:

Martin Džej, Dijalektička imaginacija. Povijest frankfurtske škole i instituta za  socijalno istraživanje 1923-1950, Svjetlost, Sarajevo/Globus, Zagreb,1982.; Grlić, Danko, Misaona avantura Waltera Benjamina, u: Za umjetnost, Školska knjiga  Zagreb, 1983., str. 102.-172. i  posebno: Globus/Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1984.; Zoran Konstantinović, O Walteru Benjaminu i njegovom delu, u: Walter Benjamin, Eseji, Nolit, Beograd, 1974.; Viktor Žmegač, Aspekti Benjaminove esejistike, u: Walter Benjamin, Estetički ogledi, Školska knjiga,Zagreb,1986.; Viktor Žmegač, Walter Benjamin Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije, u: Prošlost i budućnost 20. stoljeća. Kulturološke teme epohe; Gianni Vattimo, Transparentno društvo, Algoritam, Zagreb, 2008.; Abdulah Šarčević, Pogovor, u: Porijeklo njemačke žalobne igre, Veselin Masleša, Sarajevo,1989.; Miroslav Krleža, Izlet u Rusiju; Theodor Adorno, Aesthetics and Politics, with an afterword by Frederics Jameson, Verso, London, New York, 2007; Burghart Schmidt, Benjamin zur Einfuerung, Hannover,1983, Gerschom Scholem: Walter Benjamin i njegov anđeo, u: Novi anđeo, Antibarbarus, Zagreb, str. 127.-171.;Žarko Paić, Smjerokazi melankolije. Walter Benjamin i mišljenje onkraj povijesti (pogovor) u: Walter Benjamin, Novi anđeo, str.173.-191. Mladen Labus, Materijalistička teorija umjetnosti Waltera Benjamina, Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1986.;Jure Zovko, Pogovor, u: Kritika umjetnosti u njemačkom romantizmu, str.143.-153. Susan Sontag, O fotografiji; Naklada Eos, Osijek, 2007.; Slavoj Žižek, O nasilju, Ljevak, Zagreb, 2008.;