logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvjeti za upis u više semestre Doktorskog studija i hodogram

Za upis u viši semestar Doktorskog studija filozofije treba u prethodnom semestru steći 30 ects bodova. Upis je moguć i s 20 ects bodova, pod uvjetom da se manjak bodova nadoknadi u idućem semestru.

Uvjeti za upis u semestre Doktorskog studija filozofije koji se ne mogu nadomjestiti iz drugih izvora su sljedeći:

 • Izbor privremenog mentora i prihvaćanje teme – uvjet za upis u II. semestar,
 • Obranjen seminarski rad u drugom semestru i položen skupni ispit nakon drugog semestra, te položen ispit iz drugog stranog jezika – uvjeti za upis u III. semestar,
 • Najmanje jedno pozitivno ocijenjeno izvješće o dosadašnjim rezultatima istraživanja – uvjet za upis u IV. semestar,
 • predan sinopsis – uvjet za upis u IV. semestar,
 • obranjen sinopsis – uvjet za upis u V. semestar,
 • Pozitivno ocijenjen kvalifikacijski rad – uvjet za upis u V. semestar,
 • Najmanje tri pozitivno ocijenjena izvješća o dosadašnjim rezultatima istraživanja i najmanje 4 boda stečena na temelju tč. od 10. do 20.– uvjeti za upis u VI. semestar.
 • objavljen ili za objavljivanje prihvaćen znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom ili drugoj ekvivalentnoj publikaciji – uvjet za predaju doktorskog rada

Višak bodova može se prenositi u sljedeći semestar, ali tako stečeni bodovi ne mogu nadomjestiti gornje uvjete.

Studenti koji su započeli studij prije akad. god. 2010/2011. završavaju studij u skladu s propisima koji su važili prije 20. travnja 2010.

 

PRIKAZ HODOGRAMA

Redni broj i naziv studijske obveze Semestar Sati ECTS
1. pohađanje predavanja u prvom semestru 1 30 10
2. izbor mentora i prihvaćanje teme seminarskog rada 1   5
3. pohađanje seminara u drugom semestru 2 30 5
4. aktivnost na seminaru 2 30 5
5. obranjen seminarski rad u drugom semestru 2   20
6. položen skupni ispit nakon drugog semestra 2   10
7. pozitivno ocijenjeno izvješće o dosadašnjim rezultatima istraživanja 2-6   5
8. pozitivno ocijenjen kvalifikacijski rad 4   10
9. izlaganje dosadašnjih rezultata istraživanja na seminaru 2-6   10
10. položen ispit iz drugog stranog jezika 1-4   10
11. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen izvorni znanstveni članak na svjetskom jeziku u časopisu s međunarodnom recenzijom 1-6   20
12. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen izvorni znanstveni članak na hrvatskom ili nekom drugom jeziku jeziku u časopisu s međunarodnom recenzijom 1-6   15
13. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen izvorni znanstveni članak u drugom znanstvenom ili stručnom časopisu 1-6   10
14. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen stručni članak u časopisu s međunarodnom recenzijom 1-6   8
15. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen stručni članak u drugom časopisu 1-6   4
16. rad objavljen na web stranici 1-6   5
17. rad objavljen na web stranici, ukoliko ima dvije kvalificirane recenzije 1-6   14
18. sudjelovanje referatom na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 1-6   12
19. sudjelovanje referatom na konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem 1-6   8
20. sudjelovanje referatom na domaćoj znanstvenoj ili stručnoj konferenciji ili na okruglom stolu 1-6   4
21. dinamika istraživanja verificirana na konzultacijama 3-6   do 5
22. sudjelovanje u pripremi domaće ili međunarodne konferencije ili okruglog stola 1-6   3
23. sudjelovanje u uređivanju znanstvene publikacije 1-6   3
24. bodovi preneseni s predmeta koje su studenti u dogovoru s mentorom izabrali s drugog doktorskog programa 1-6   do 5
25. predan sinopsis 3 15
26. obrana sinopsisa 6   15

Napomene:

 • U prvom semestru mogu se vrednovati i ranija postignuća od tč. 10. do tč. 20.
 • Za prijelaz u viši semestar potrebno je skupiti 30 bodova. Uvjetni upis moguć je s najmanje 20 ECTS bodova, a razliku bodova student treba nadoknaditi u sljedećem semestru.

Sljedeći uvjeti ne mogu se nadomjestiti iz drugih izvora:

 • Izbor privremenog mentora i prihvaćanje teme – uvjet za upis u II. semestar,
 • Obranjen seminarski rad u drugom semestru i položen skupni ispit nakon drugog semestra, te položen ispit iz drugog stranog jezika – uvjeti za upis u III. semestar. (Objašnjenje: drugi jezik mogu polagati svi polaznici koji su položili prvi jezik; redoslijed pogaganja ispita određuju sami polaznici.)
 • Najmanje jedno pozitivno ocijenjeno izvješće o dosadašnjim rezultatima istraživanja – uvjet za upis u IV. semestar,
 • predan sinopsis – uvjet za upis u IV. semestar,
 • obranjen sinopsis – uvjet za upis u V. semestar,
 • Pozitivno ocijenjen kvalifikacijski rad – uvjet za upis u V. semestar,
 • Najmanje tri pozitivno ocijenjena izvješća o dosadašnjim rezultatima istraživanja i najmanje 4 boda stečena na temelju tč. od 10. do 20.– uvjeti za upis u VI. semestar.
 • objavljen ili za objavljivanje prihvaćen znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom ili drugoj ekvivalentnoj publikaciji – uvjet za predaju doktorskog rada

Višak bodova može se prenositi u sljedeći semestar, ali tako stečeni bodovi ne mogu nadomjestiti gornje uvjete.

Studenti koji su započeli studij prije akad. god. 2010/2011. završavaju studij u skladu s propisima koji su važili prije 20. travnja 2010.