Doc. dr. sc. Marko Liker – odgoda konzultacija

U ponedjeljak, 10. srpnja 2017. doc. dr. sc. Marko Liker neće održati  konzultacije. Studenti se o svim hitnim pitanjima mogu raspitati na mail mliker@ffzg.hr ili pričekati redovne konzultacije 17.07.