Obavijest o kolegiju Govorničke vrste

Kolegij Govorničke vrste koji se izvodi na diplomskom studiju Odsjeka za fonetiku odlukom Centra za obrazovanje nastavnika i Povjerenstva za osiguranje kvalitete uvršten je u metodički modul koji unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke nastavničke kompetencije. Bodovi stečeni na tom kolegiju (5 ECTS) priznaju se u sklopu nastavničkog modula te ulaze u ukupnih 60 ECTS-a nastavničkog modula. Bez obzira na to u kojoj su akademskoj godini položili kolegij, svi studenti fonetike kolegij Govorničke vrste mogu upisati u Obrazac o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu redovitog studija.