Doc. dr. sc. Arnalda Dobrić – obavijest o nastavi iz kolegija Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora

Od 8. 3. 2018. do kraja semestra nastava iz kolegija Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora odvijat će se prema rasporedu grupa u Poliklinici SUVAG.

doc. dr. sc. Arnalda Dobrić