Doc. dr. sc. Arnalda Dobrić – obavijest o nastavi iz kolegija Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja

Od 13. 3. 2018. do kraja semestra nastava iz kolegija Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja odvijat će se prema redovitom rasporedu u Poliklinici SUVAG  i/ili KBC Sestara Milosrdnica.

doc. dr. sc. Arnalda Dobrić