Dr. sc. Nađa Runjić – obavijest o nastavi na kolegiju Audiologija i spaciocepcija

– anketiranje Sveučilišta za Kolegij Audiologija i spaciocepcija će se  provesti 25.01.2019. u stanci nastave, u 15 h te je obavezno prisustvovanje nastavi kako bi se anketa mogla provesti.

–  nadoknada nastave – Vježbe – elektroencefalografija, vidni evocirani potencijali, cerebralna kartografija – samo za studente koji nisu obavili vježbe! – održat će se 18.01.2019. (petak) u 11,15 do 12,45 h, Neurofiziološki laboratorij Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG, prizemlje, laboratorij br. 15, ing O. Vasiljević.

– vježbe – Funkcionalna dijagnostika slušanja – Z. Sabljar, prof., soba 5, II. kat Odjela medicinske dijagnostike i rehabiitacije Poliklinike SUVAG održat će se u okviru redovite nastave 18.01.2019. u dva termina 14.00-14.45 h i 14.45 do 15.30 (dvije skupine). Prisustvo vježbama je obvezno!