Uvjeti za upis na diplomski studij fonetike

smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike

Opće informacije

 1. Upis na diplomski studij fonetike vrši se prema pravilima i dinamici upisa na diplomske studije, koje propisuje Filozofski fakultet Sveučilišta uz Zagrebu (dalje: Fakultet).
 2. Studenti koji su završili preddiplomski studij fonetike i sve obveze koje su na tom studiju propisane mogu se upisati na diplomski studij fonetike bez ograničenja.
 3. Studenti koji su završili druge preddiplomske studije upisuju se na diplomski studij fonetike do ispunjenja kvote, a s obzirom na popis studija nakon kojih je moguće upisati diplomski studij fonetike (vidi tekst ispod). Na temelju evaluacije uspjeha studenta na preddiplomskom studiju, diplome i dopunske isprave, stečenih nagrada i drugih aktivnosti pristupnika vezanih uz preddiplomski studij, izrađuje se rang-lista na temelju koje se pristupnici upisuju do ispunjenja kvote.
 4. Studenti sa drugih preddiplomskih studija Fakulteta i preddiplomskih studija sa drugih fakulteta, obvezni su upisati razlikovnu godinu tijekom koje polažu razlikovne predmete propisane od strane Odsjeka za fonetiku (vidi tekst ispod), ako je takva razlikovna godina određena od strane Fakulteta i Senata. Ako razlikovna godina nije propisana odlukama Fakulteta i Senata, razlikovni studenti polažu razlikovne ispite tijekom redovnog diplomskog studija fonetike.

Uvjeti

Uvjet je za upis diplomskog studija fonetike (smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike) završen sveučilišni preddiplomski studij (minimalno 180 ECTS-a) iz humanističkih, društvenih, umjetničkih, tehničkih, interdisciplinarnih i drugih područja znanosti. Preddiplomski studiji u Republici Hrvatskoj koji su preduvjet za upis diplomskog studija fonetike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu su:

 • preddiplomski studij fonetike
 • sveučilišni preddiplomski studij (180 ECTS-a) iz područja humanističkih znanosti (primjerice kroatistike, slavistike, anglistike, germanistike, lingvistike i drugih filoloških grana), društvenih znanosti (pedagogije, psihologije, sociologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, ekonomije, prava, politologije), umjetnosti (primjerice polja kazališne, filmske i drugih umjetnosti), tehničkih znanosti (primjerice polja elektrotehnike ili računarstva) ili interdisciplinarnih područja znanosti (primjerice kroatologije, obrazovnih znanosti, kognitivne znanosti) uz upis razlikovne godine tijekom koje se polažu razlikovni predmeti

Razlikovni predmeti (za pristupnike koji nisu završili preddiplomski studij fonetike)

Razlikovni predmeti za diplomski studij fonetike, smjer Govorništvo:

 • Akustička fonetika (P4 + S0 + V0 / ECTS 6)
 • Ortoepija hrvatskoga jezika 1 + Govorne vježbe (P0 + S2 + V1 / ECTS 5)
 • Opća fonetika (P3 + S0 + V1 / ECTS 5)
 • Ortofonija (P2 + S0 + V1 / ECTS 5)
 • Razvoj govora (P2 + S2 + V0 / ECTS 5)
 • Govorništvo (P2 + S2 + V0 / ECTS 6)

Razlikovni predmeti za diplomski studij fonetike, smjerovi Rehabilitacija slušanja i govora te Znanstveno usmjerenje fonetike

 • Akustička fonetika (P4 + S0 + V0 / ECTS 6)
 • Ortoepija hrvatskoga jezika 1 + Govorne vježbe (P0 + S2 + V1 / ECTS 5)
 • Opća fonetika (P3 + S0 + V1 / ECTS 5)
 • Ortofonija (P2 + S0 + V1 / ECTS 5)
 • Razvoj govora (P2 + S2 + V0 / ECTS 5)
 • Slušanje i govor (P2 + S0 + V2 / ECTS 6)