Uvjeti za upis na diplomski studij fonetike

smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike

Opće informacije

 1. Upis na diplomski studij fonetike vrši se prema pravilima i dinamici upisa na diplomske studije, koje propisuje Filozofski fakultet Sveučilišta uz Zagrebu (dalje: Fakultet).
 2. Glavni je kriterij za upis na diplomski studij fonetike ukupan uspjeh na preddiplomskom studiju (prosjek svih ocjena). Prema potrebi i u slučaju da je broj zainteresiranih veći od kvote, razredbeni postupak za upis na diplomski studij fonetike može uključiti i evaluaciju putem intervjua s pristupnicima te dobivene nagrade i druge aktivnosti pristupnika koje su povezane s uspjehom na preddiplomskom studiju.
 3. Studenti koji nisu završili preddiplomski studij fonetike (razlikovni studenti) obvezni su položiti razlikovne ispite tijekom redovnog diplomskog studija fonetike.

Uvjeti

Uvjet je za upis diplomskog studija fonetike (smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike) završen sveučilišni preddiplomski studij (minimalno 180 ECTS-a) iz humanističkih, društvenih, umjetničkih, tehničkih, interdisciplinarnih i drugih područja znanosti. Preddiplomski studiji u Republici Hrvatskoj koji su preduvjet za upis diplomskog studija fonetike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu su:

 • preddiplomski studij fonetike
 • sveučilišni preddiplomski studij (180 ECTS-a) iz područja humanističkih znanosti (primjerice kroatistike, slavistike, anglistike, germanistike, lingvistike i drugih filoloških grana), društvenih znanosti (pedagogije, psihologije, sociologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, ekonomije, prava, politologije), umjetnosti (primjerice polja kazališne, filmske i drugih umjetnosti), tehničkih znanosti (primjerice polja elektrotehnike ili računarstva) ili interdisciplinarnih područja znanosti (primjerice kroatologije, obrazovnih znanosti, kognitivne znanosti) uz upis razlikovne godine tijekom koje se polažu razlikovni predmeti

Razlikovni predmeti (za pristupnike koji nisu završili preddiplomski studij fonetike)

Razlikovni predmeti za diplomski studij fonetike, smjer Govorništvo:

 • Akustička fonetika (P4 + S0 + V0 / ECTS 6)
 • Ortoepija hrvatskoga jezika 1 + Govorne vježbe (P0 + S2 + V1 / ECTS 5)
 • Opća fonetika (P3 + S0 + V1 / ECTS 5)
 • Ortofonija (P2 + S0 + V1 / ECTS 5)
 • Govorništvo (P2 + S2 + V0 / ECTS 6)

Razlikovni predmeti za diplomski studij fonetike, smjerovi Rehabilitacija slušanja i govora te Znanstveno usmjerenje fonetike

 • Akustička fonetika (P4 + S0 + V0 / ECTS 6)
 • Ortoepija hrvatskoga jezika 1 + Govorne vježbe (P0 + S2 + V1 / ECTS 5)
 • Opća fonetika (P3 + S0 + V1 / ECTS 5)
 • Razvoj govora (P2 + S2 + V0 / ECTS 5)
 • Slušanje i govor (P2 + S0 + V2 / ECTS 6)